Logo

Årsmøte sundag 8. april

Årsmøte 2018 

Tid:      8. april  kl. 17.00.

Stad:   Avisa Strilen sine lokale i Knarvik.


Les meir

Årsmøte 8. april 2018

Årsmøte i Hjelp Moldova vert halde sundag 8. april 2018 kl. 17.00 i avisa Strilen sine lokale i Knarvik.


Les meir

Julegåveprosjektet gav 25.000 kroner

Julegåveprosjektet 2017 resulterte i 25.000 kroner! Pengane går uavkorta til familiane som er omtalte i prosjektavisa.

Tusen takk til alle som kjøpte gåvebrev.


Les meir

Grieg Foundation held fram støtta

Grieg Foundation har gjeve tilsagn om 250.000 kroner i driftstilskot, og ytterlegare 350.000 kroner i samband med at utanriksdepartementet avsluttar si støtte til synsprosjektet i Moldova. Støtta frå Grieg Foundation har vore heilt avgjerande for at organisasjonen har kunna driva arbeidet for og med synshemma i Moldova på eit høgt fagleg nivå.


Les meir

Os vgs har avslutta sin årlege solidaritetsaksjon til inntekt for Hjelp Moldova, og 180.000 friske kroner er sett inn på konto. I løpet av dei tre siste åra har elevane ved skulen samla inn 530.000 kroner!

Hjelp Moldova takkar hjarteleg for årets bidrag!


Les meir