Logo

Innkalling til årsmøte 2019

Hjelp Moldova holder årsmøte den 25. april 2019 klokken 17:00 i Norges Blindeforbunds lokaler i Rasmus Meyers allé 5 i Bergen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt Jarle Ådlandsvik én uke før møtet.   Saksliste:
  1. Styrets årsrapport 2018
  2. Revidert regnskap fra 2018
  3. Handlingsprogram 2019
  4. Valg
  5. Medlemskontingent
  6. Innkomne forslag
Alle med betalt kontingent har stemmerett. Faste givere har status som medlemmer. Medlemskontingenten er kr 200,- og kan betales til kontonr. 3626 07 23590. Vedlegg: Det blir enkel bevertning. Velkommen! Byparken_april_w