Logo

Øyekomplikasjoner ved diabetes

Denne uken (uke 22) har vi hatt kurs om diabetes og øyekomplikasjoner. Kurset var et samarbeid mellom Low vision-senteret vårt og representanter fra mormonerkirken, USA, og støttet av helsedepartementet i Moldova. De fleste foredragene ble holdt av øyelege og retinaspesialist Andrew S. Davis fra USA. Han holdt flotte, engasjerende foredrag, og er en av de beste foredragsholderne jeg har hørt. Både Tatiana og undertegnede hadde mindre innlegg. To av dagene var forbeholdt øyeleger fra Chisinau, én dag med praksis og pasienter og to dager var forbeholdt familieleger (fastleger) i distriktene Leova i sør og Telenesti i nord. Ca. 35 personer deltok per kurs, 110 totalt, og alle var kjempefornøyde. Foredrag_w Foredragsholder Andrew S. Davis. Kursdeltakere_w Synsfelt-testing. Gruppebilde-Leova Kursdeltakerne i Leova. Øyelegekompetansen i distriktene er dessverre ikke godt utbygd, og de har heller ikke samme utstyr som på de større sykehusene, Det er imidlertid viktig at de lærer å oppdage symptomer på riktig tidspunkt, at de vet om behandlingsmulighetene og videresender pasientene. Vi legger derfor vekt på kursing og informasjonsformidling om diabetes og øyekomplikasjoner, slik at så mange som mulig unngår å bli unødvendig blinde. I Moldova er det i dag ca. 105 000 personer med diabetes, halvparten av dem blir blinde uten behandling. Vi takker Andrew og det amerikanske teamet for godt samarbeid og viktig informasjon. Tekst: Hans Bjørn Bakketeig Foto: Tatiana Ghidirimschi