Logo

Møt to av våre fantastiske medarbeidere

Synssenteret vårt – eller Low Vision Center som det heter i Chisinau – kan i år feire 10-årsjubileum. I den anledning har vi lyst å presentere noen av våre ansatte: Ludmila Zolotco og Tatiana Chistol. Her er Ludmilla og Tatiana sammen med Tatiana Ghidirimschi 17. mai. Ludmila – eller Luda som hun kalles til daglig – har vært ansatt siden 2009, dvs. like etter at senteret åpnet, og Tatiana C har snart jobbet der i fem år. Synsteamet for øvrig består av daglig leder Tatiana Ghidirimschi, Irina Värlan (begge øyeleger) og Hans Bjørn Bakketeig (optometrist). luda fokusmåler 3– Jeg stortrives på jobben, forteller Luda. Ingen dager er like, hver dag er spesiell! Vi møter daglig nye mennesker, og alle har sin unike livshistorie. Jeg er utdannet sykepleier, og dette yrket gir meg mye glede. Det er veldig kjekt å kunne hjelpe mange mennesker. – Hva er det beste ved denne jobben? Jeg er takknemlig for å kunne samarbeide med Norge. Vi er et bra team på senteret, så vi oppnår gode resultater. Det er utrolig kjekt å få være en del av dette enestående prosjektet, sier Luda, og legger til at hun er stolt av jobben sin. – Målet er å hele tiden få bedre resultater og at vi får maks utnyttelse av alle instrumentene som synssenteret nå er utstyrt med (laser, OCT, spaltelampe etc.) – som alle er viktige for diagnostisering og behandling. Jeg håper inderlig at jeg klarer å møte de utfordringene som måtte dukke opp i framtiden, avslutter hun. – Og du, Tatiana – hvordan kom du i kontakt med synssenteret? – Jeg var hjemme i mammapermisjon i 2014 da jeg ble kontaktet av Tatiana Ghidirimschi og invitert til intervju, forteller Tatiana C. Jeg er øyelege, men visste ikke så mye om rehabilitering av synshemmede. Men med så gode veiledere som Hans Bjørn og Tatiana, kunne jeg møte denne utfordringen etter kort tid på senteret.  – Beskriv en vanlig dag på jobben – Arbeidsdagen starter vanligvis kl. 08:15 og slutter kl. 16:45. Utredningene er svært tidkrevende, så i løpet av dagen undersøker vi 4–6 svaksynte og 1–2 personer med diabetes. Sistnevnte gruppe får laserbehandling for å unngå blindhet. Pasientens sykdomshistorie blir journalført, og forskjellige tester blir utført for å få et godt bilde av vedkommendes synssituasjon. Etter disse testene følger vurdering av typen optisk korreksjon og opplæring i bruken av dem, forklarer hun. Vi møter daglig flere spesielle kasus i alle aldre, så det blir mange emosjonelle øyeblikk både med pasienter og pårørende. Men det er veldig tilfredsstillende å se at vi kan hjelpe dem. Det beste er at vi kan hjelpe fattige mennesker til å passe inn i samfunnet. Tatiana C_OCT  – Hvorfor valgte du å bli øyelege? – Som barn ønsket jeg å bli lege, oftalmologi kom litt senere, da jeg var medisinerstudent. Egeninnsats og god støtte fra foreldrene mine, gjorde at jeg ble jeg øyelege. En god lege må være kompetent og bry seg om pasientene for å forstå dem og kunne svare på deres bekymringer. – Og samarbeidet på senteret? Kollegaene på synssenteret er hjertens enig i at dette er en god arbeidsplass. – Alle er fantastiske mennesker som har pasientene i fokus og i tillegg hjelper hverandre. Vi har også et nært samarbeid med andre øyeleger i Moldova, som videresender pasienter til oss. Vår største tilfredshet er når vi kan hjelpe mennesker med dårlig syn, så vel som deres familier – gratis, sier Luda og Tatiana. I fremtiden håper vi at staten Moldova engasjerer seg mer i aktivitetene ved senteret og at vi får enda større plass og flere spesialister, slik at vi kan hjelpe flere mennesker med synshemming. I tillegg håper vi at vi kan utvide screeningprogrammet for personer med diabetes, slik at færre blir unødvendig blinde, avslutter de. Vi ser at behovet for våre tjenester er stort! Ingunn E. Bakketeig 13.08.19