Logo

Hennes største ønske er å kunne hjelpe sønnen med leksene

Ecaterina er 35 år og alenemor. Hun er sterkt svaksynt. Med beste brillekorreksjon har hun ca. 10 % syn. Sønnen Pavel er 7 år og går i første klasse. Ecaterinas høyeste ønske er å kunne hjelpe ham med leksene.

Denne uken var Ecaterina til utredning på synssenteret for å få tilpasset ulike synshjelpemiddel. Hun fikk tilpasset en lese-tv som hun kan ha hjemme, slik at de i fellesskap kan gjøre lekser. Hun fikk også en forsterket lesebrille som hun kan ha med seg for å mestre ulike oppgaver i butikk, bank o.l., noe som vil gjøre hverdagen til denne lille familien mye enklere.

Evelina_3

Vi er imponert over Ecaterinas styrke og engasjement. Hun er selvlært i engelsk, og har i tidligere år jobbet som oversetter i engelsk, russisk, rumensk og tyrkisk, så hun er virkelig en språkmektig dame. Nå lærer hun Pavel engelsk, og han klarer seg allerede godt, trass sin unge alder.

Evelina_2

Pga. synsproblemene er Ecaterina nå uføretrygdet. Trygden som hun får utbetalt er på 1800 lei i måneden, dvs. ca. 900 kr. Men hun er en positiv dame, og med litt hjelp fra familie og venner klarer de seg bra til livets opphold.

Ecaterina ser som sin viktigste oppgave å gi sønnen Pavel muligheter til å få en god fremtid. Hun er svært takknemlig for hjelpemidlene som hun får tildelt og mener det vil hjelpe dem godt i hverdagen.

Evelina mfl_4

En fornøyd gjeng: Tatiana G., Hans Bjørn, Luda, Ecaterina og Pavel. 

 

Hans Bjørn Bakketeig