Logo

Innkalling til årsmøte 2020

Ifølge vedtektene skal årsmøtet gjennomføres innen 30. april og varsles 14 dager før. I år har vi en utfordring med koronaviruset, og det er uvisst når møtet kan holdes. Vi sender likevel ut innkalling nå og kommer tilbake med tid og sted i god tid før møtet. Å få laget en god handlingsplan før vi vet når vi kan gjenoppta arbeidet vårt i Moldova, blir vanskelig, men også i år vil prosjekt synshjelp ha førsteprioritet. IMG_2184 De som står på valg i år er Jarle Ådlandsvik, Heine Oen, Nils-Fredrik Nilsen og Jorunn Indrefjord. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes Jarle Ådlandsvik (jar-aadl@online.no) innen 19. april 2020.

Saksliste: 1. Styrets årsrapport 2019 2. Regnskap fra 2019 3. Handlingsprogram 2020 4. Valg 5. Medlemskontingent 6. Innkomne forslag Alle med betalt kontingent har stemmerett. Faste givere har status som medlemmer. Medlemskontingenten er kr 200,- og kan betales til kontonr. 3626 07 23590.  

Vedlegg:

  Jarle Ådlandsvik leder