Logo

”Mor og barn” – sjukehuset

”Mor og barn” - sjukehuset; - ofte omtalt som ”Statoil-sjukehuset” grunna stort engasjement mellom Statoil-tilsette til gunst for barneavdelinga. Harry Ertresvaag, tidlegare leiar i Statoil Forpleining, er eldsjel i arbeidet med å rehabilitera pasientrom og sanitærrom ved barneavdelinga. Barneavdelinga var i svært dårleg forfatning då vi kom der første gang for fem, seks år sia. Dei mangla alt; ikkje minst gjorde dei elendige sanitærforholda sterkt inntrykk. Ikkje ein gong varmt vatn var der på dette svære sjukehuset i hovudstaden. No har dei fått modernisert dei fleste sanitærromma, fått masse nytt sengetøy, madrasser, møblar og anna utstyr. Barneavdelinga har fått eit realt løft, men enno står det mykje igjen å gjera. Bildet viser eitt av dei nyoppussa baderomma på sjukehuset med fliser på golv og veggar, ny vaskemaskin og vaskar med kaldt og varm vatn. Sjukehuset har fått eit realt løft etter at Hjelp Moldova og Statoil-tilsette engasjerte seg her.