Logo

På landsbygda

Hest og kjerre er ikkje eit uvanleg syn på bygda.