Logo

Bilete frå sjukehuset

Her finn du nokre bilete frå augelege Jan Askvik sitt arbeid i Moldova.