Logo

Dagbok 18. februar

Julia (16) er tilbake på Synssenteret i følgje med storesøster. Jentene har har vakse opp under vanskelege tilhøve. Julia var utilpass, usikker og nesten som blind å rekna då ho kom første gongen. No verkar ho meir tillitsfull og trygg, og med spesilabriller er ho fullt før til å lesa og studera om ho får sjansen. Bildet: Dr Tatiana undersøkjer augene til Julia. Julia er ein av dei Tatiana og senteret ønskjer å følgja opp også med tanke på framtid og utdanning. - Eg veit ikkje kva eg skal verta, men eg ønskjer meg eit arbeid, og eg vil klara meg sjøl, seier den unge jenta.

Synssenteret

Dagen starta på Synssenteret med utdeling og tilpassing av briller til pasientar som var utreda sist Hans Bjørn var i Moldova. Nær 50 par nye spesialbriller har han med seg denne gongen. Opplevingane for oss som er til stades er sterke. Det gjer djupt inntrykk når ein kjem så nært inn på menneske og ser den dramatiske endringa eit par speisalbriller kan føra til. For mange av pasientane er det rett og slett eit spørsmål om å vera, eller ikkje vera.

Web Senteret Daniela (23) og Nadola (16) søstre albino

 Søstrene Nadola  (16) og Daniela (23) er begge alvorleg synshemma, og har gått på blindeskule, men med nye briller greier dei seg bra med tanke på å meistra lesing. Daniela har fått seg jobb som heimehjelp. Nadola ønskjer å studera jus og verta advokat.  

Barnehage nr 74

Vi har samarbeidd med barnehage nr 74 i snart 10 år. No er alle bad og sanitærrom pussa opp og ikkje til å kjenna igjen frå "gamle dagar". Her er lyst og fint, fliselagde golv og vegger, varmt vatn, dusj og do. Hovudsponsor for oppgraderingane er Spelhaugen Dagsenter i Fyllingsdalen. I mange år gjekk inntektene frå den årleg basaren deira uavkorta til Nr 74.

Web Nr 74 Stor mann Liten do

 Stor mann, liten do. Jostein Vindenes på eit av dei nye baderomma.

Jostein Vindenes gjorde stor lukke i dag då vi besøkte nr 74. Han spurde om det var noko dei hadde akutt trong for.

-Vaskemaskina vår er øydelagt, sa styrar Liuba. - Du får ei ny i morgon, svara Jostein. Som sagt, så gjort!

 Web Nr 74 Kommodesenger2

Like sjarmerande kvar gong nå vi kjem til nr 74 i middagskvilen. Det er muse stille, for alle borna ligg og søv, i kommodesengene!

Elles er den store draumen for dei ansvarlege i nr 74 å ferdiggjera tilbygget der grunnmurane er reiste. Her ønskjer dei å laga ein gymsal/aktivitetssal for ungane som slit med ulike handicap. Prisen er for høg til at Hjelp Moldova kan dekka kostnaden, men vi arbeider med ulike alternativ for finansiering. Det er ein føresetnad at barnehageeigar, det vil seia kommunen, er med og tek sin del av kostnaden, eller at barnehagen kan finna fram til fleire del-sponsorar.

 Web Nr 74 Tilbygg

Grunnmuren til tilbygget på ca 70 kvadratmeter er reist.

Så kom vi på TV!

Etter utflukta til Nr 74, var det så vidt vi nådde fram til hotellresepsjonen i tide til å sjå oss sjølve på JurnalTV sine nyheitsendingar klokka 16. Professor Cusnir, vår gode venn og samarbeidspartnar,  sat i studio i eit halv times langt innslag som i hovusak handla om diabetes og komplikasjonar med synet. Dette rammar stadig fleire. Som del av programmet gjekk opptaket JurnalTV gjorde med Hans Bjørn for to dagar sia, der han fekk greia ut om Hjelp Moldova sitt arbeid for synshemma, og korleis dette arbeidet er med og hjelper pasientar med diabetes.

Web Hans Bjørn TV Jurnal

Hans Bjørn var naturlegvis hovupersonen, men utanriksKårespondenten kunne i ettertid tilfreds konstatera at han dominerte skjermen i eit tidsrom på mellom eitt og to sekund. -God løn for hardt strev, skal han i ettertid ha kommentert. Dagen var ikkje dermed over. Klokka ca 18.30 vart Hans Bjørn Bakketeig og underteikna, saman med Tatiana Ghidirimshi, invitert til møte med rektor på det medisinske univeritetet. Tema var samarbeid med Synssentert/Hjelp Moldova om etterutdanning av oftalmologar (augelegar). Omtale av dette møtet kjem vi attende til i eiga sak. Chisinau/Moldova kl 0052, 19.02. 2o13, Kåre Ness, UtanriksKårespondent