Logo

Arne Kåstad heidra med Kongens fortenestemedalje

Arne Kåstad, mangeårig leiar for Hjelp Moldova, er heidra med Hans Majestet Kongens fortenestemedalje i sølv. Bakgrunnen for tildelinga var først og fremst Arne sin humanitære innsast gjennnom mange år som leiar for "Hjelp Moldova". Arne Kåstad leia Hjelp Moldova på på ein svært god og profesjonell måte. Han bygde kontaktnett såvel heime som ute. Han etablerte gode og tillitsfulle forbindelsar til norske og moldovske styresmakter. Eit stort tal hjelpetrengande i Moldova har fått betre livskvalitet takka vera Arne sitt arbeid. Medaljetildelinga skjedde 10.november 2008.  På biletet gratulerer Kong Harald. Foto: Haakon Mosvold Larsen / SCANPIX Gratulerer, Arne! Helsing Styret i Hjelp Moldova