Logo

Årsmøte i Hjelp Moldova

Det vert halde årsmøte i Hjelp Moldova onsdag 15. april kl 18.00 i Strilen sine lokale i Knarvik.

Følg lenka under for å lesa innkalling og saksdokument:

Årsmøte: Sakspapir, Avis Nr 1 – 2015