Logo

Samarbeider med Bergen-Syd Soroptemistklubb

Bergen-Syd Soroptimistklubb har inngått et prosjektsamarbeid med Hjelp-Moldova. Målet er å bedre livssituasjonen for unge blinde og svaksynte gjennom “likemannsarbeid”.

.

Evelyna, sterkt synshemmet “superjente”, gleder seg til å være prosjektleder. 

 

Soroptimistene er en global organisasjon som arbeider for å forbedre livsvilkår for kvinner og jenter.

An volunteer organization working to improve the lives of women and girls through programs leading to social and economic empowerment.

Soroptemist – Best for women

 

Målet med prosjektet i Moldova er : “Å bedre livssituasjonen for unge mennesker som er blinde eller svaksynte i Moldova gjennom å skape en plattform der unge kan møtes og utveksle erfaringer og lære av hverandre. Også kalt likemannsarbeid”.

 

Prosjektet blir forankret hos Hjelp Moldovas synsenter i Chisnau, og blir ledet derifra.

.

2016 04 07 Evelina 2

Evelyna Cretu skal drive prosjektet. Evelyna er en ung student som er sterkt synshemmet. Det hindrer henne ikke å være inspirator og drivkraft for andre med samme handicap. Evelina er full av godt humør,  pågangsmot og med stor gjennomføringsevne. 

Synssenteret har knyttet til seg Evelyna Cretu som kontaktperson, og hun er den som skal drive prosjektet. Hennes oppgaver vil være å arrangere samlinger, kurs og annet som er av nytte. Hovedfokus skal være å få ungdom til å akseptere egen funksjonshemming og se muligheter til tross for funksjonshemmingen.

Vi håper også at det kan hjelpe noen til å få et bedre nettverk og venner i samme situasjon, spesielt med tanke på de unge som bor langt unna og kanskje ikke har kontakt med andre i samme situasjon.

Synsenteret ved Tatiana Ghidirimschi formidler kontakt mellom nye unge brukere og Evelyna.

Bergen-syd Soroptimistklubb har forpliktet seg til å støtte prosjektet ut 2019 med mulighet for forlengelse.

.

Tekst: Skjoldvor Haukaas, foto: Kåre Ness