Logo

Samarbeidsavtale om øyehelsetjeneste for moldovske fanger

Den 29. april 2016 signerte det moldovske fengselsdirektortet (DIP)) og Hjelp Moldova en samarbeidsavtale om synshelsetjeneste for innsatte. Avtalen ble signert av assisterende direktør i DIP, Igor Guja, og leder for Hjelp Moldova, Hans Bjørn Bakketeig.

Astăzi, 29 aprilie 2016, DIP și Organizația de Caritate Umanitară “Hjelp Moldova” au pus bazele unui acord de colaborare. Acordul  a fost semnat de directorul adjunct al DIP, Igor GUJA şi președintele organizației, Hans Bjørn Bakketeig.

(Textul românesc urmează mai jos.)

.

2016 04 29 Avtale Fengsel HBB + Guja 2

Høytidelig signering: Hans Bjørn Bakketeig til venstre og Igor Guja. (Foto: Siri Fjørtoft/NORLAM).

Avtalen er et resultat av flere års samarbeid mellom NORLAM (Norwegian Mission of Rule of Law Advisers to Moldova), moldovsk fengselsvesen og Hjelp Moldova om synshelsetjeneste for innsatte. Det startet med synsutredninger av fangene i ungdomsfengelet Goian. Goian er en ny institusjon etablert i samarbeid mellom DIP og NORLAM. Senere kom fangene i kvinnefengselet Rousca med, og nå startar Hjelp Moldova utredninger i Rezina; en institusjon for fanger med livstidsstraff.

.

2014 04 Risca Fengsel Venting i gangen

Lang kø i kvinnefengselet Rusca. De innsatte venter på tur for utredning. (Foto: Kåre Ness).

.

Assisterende direktør i DIP, Igor Guja takket både “Hjelp Moldova” og NORLAM for støtte og samarbeid. Han sa at det  bare er gjennom åpenhet og målbevisst arbeide at vi kan nå vårt felles mål som er rehabilitering og re-sosialisering av personer i varetekt.

“Ved å samarbeide med frivillige organisasjoner, offentlige foretak og det sivile samfunn, kan vi, skritt for skritt, oppnå de forventede resultater, slik at det moldovske straffesystemet kan nå europeisk standard”, sier assisterende direktør i DIP.

2016 04 29 Avtale Fengsel Kart

Kart som viser moldovske fengselsinstitusjoner. (Foto: Siri Fjørtoft/NORLAM).

.

Hans Bjørn Bakketeig understreket at folk i fengsel har de samme rettigheter som andre borgere i landet når det gjelder helse og utdanning. Han sier videre at mange innsatte i moldovske fengsel har synsproblemer. For noen kan det være årsak til at de har begått lovbrudd og havnet i fengsel. Det har stor betydning for fangene at de får synshjelp; både når det gjelder tiden de tilbringer i fenselet, og når det gjelder å forberede seg på et liv etter soning.

Guja og Bakketeig poengterte at begge parter vil gjøre sitt ytterste for at innhold og intensjon i  avtalen skal oppfylles til beste for de innsatte.

.

Tekst: DIP/Moldova og Kåre Ness


.

Acord de parteneriat semnat între Departamentul Instituţiilor Penitenciare şi Hjelp Moldova

.

Astăzi, 29 aprilie 2016, DIP și Organizația de Caritate Umanitară “Hjelp Moldova” au pus bazele unui acord de colaborare. Acordul  a fost semnat de directorul adjunct al DIP, Igor GUJA şi președintele organizației, Hans BJØRN BAKKETEIG.

Acesta prevede asistatrea persoanelor private de libertate cu probleme de vedere. Instituțiile penitenciare selectate care vor beneficia de asistența “Hjelp Moldova” sunt penitenciarele din Rusca, Goian și Rezina.

În cadrul întrevederii, directorul adjunct al DIP, Igor GUJA a mulțumit atît Organizației de Caritate Umanitară “Hjelp Moldova” cît și Misiunii Norvegiene pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova (NORLAM) pentru susținere și colaborare, menționînd că, doar prin deschidere, transparență și receptivitate, cu eforturi maxime,  putem obține rezultate în atingerea scopului nostru comun, cel de reeducare și resocializare a persoanelor din detenție.

“Prin colaborarea cu organizațiile neguvernamentale, asociațiile obștești și societatea civilă putem, pas cu pas,  atinge rezultatele scontate, astfel încît, sistemul penitenciar autohton să poată fi racordat la standardele europene” a menționat directorul adjunct al DIP.

La rîndul său, președintele “Hjelp Moldova” a remarcat că persoanele din detenție beneficiază de aceleași drepturi ca și ceilalți cetățeni ai țării, nemijlocit la capitolul sănătate și instruire.

De menționat că, semnarea acestui acord a fost posibilă datorită fructuoasei colaborări pe care o are DIP cu NORLAM de mai bine de cîțiva ani.

La final, directorii instituţiilor semnatare şi-au exprimat convingerea că vor depune toate eforturile ca obiectivele cuprinse în acord să fie îndeplinite pentru asigurarea unei colaborări optime şi de lungă durată.

Secţia relaţii publice şi mass-media

Tel.: 022 409-767

e-mail: presa@penitenciar.gov.md, n.bandas@penitenciar.gov.md

 web: www.penitenciar.gov.md

—————————————————-

Lenke til DIP sine web-sider:

Avtale Hjelp Moldova – Moldovske fengselsvesenet

Lenke til NORLAM sine web-sider:

NORLAM