Logo

Utrolige 200.000 kr
fra elevene ved Os vgs!

- Det er helt utrolig å ha rundet 200 000kr. Elevenes innsats har vært helt formidabel i år. En innsats som mest sannsynlig vil endre mange mennesker sitt liv i det fattige landet Moldova. Solidaritetsaksjonen er utrolig viktig. Som elev på Os vgs, er jeg personlig stolt av å få lov til å bidra. Julie Katina L. Havsgård – elev i 3PBPBYA Bildet: Julie Katina L. Havsgård og Martha Grindstein Hægland viser sluttsummen. Les mer om skolen og elevene sitt engasjement for Moldova:   . Martha Grindstein Hægland – 3PBPBYA En av elevene som reiste til Moldova i oktober 2016, kommenterer: Jeg synes årets resultat er utrolig. Vi knuste jo rekorden fra i fjor, noe som var over all forventning. Det er fantastisk at elevene på skolen har gjort en så god innsats for å hjelpe de nede i Moldova og støtte Hjelp-Moldova. De setter virkelig pris på det, og det fikk vi tydelig se mens vi var på tur. Solidaritetsaksjonen mener jeg er en av de viktigste tiltakene som blir satt i gang av et skoleår. Elevene får være med på å delta på noe og føle at de hjelper andre som bor et stykke unna. Det engasjerer elever til å ville være gode medmennesker resten av livet. Det er en aksjon som forteller hvor viktig det er at vi hjelper hverandre og støtter mennesker selv om vi ikke kjenner dem personlig. De setter så utrolig pris på det og vi gjør hverdagen til andre som ikke er like heldige som oss, mye bedre. .

Elevinspektør Harald Natvik forteller:

-Oversikten fra i år viser at vi hadde nesten 200 bøssebærere og ca 200 dagsarbeid. Elevene har utført alt man kan tenke seg av arbeid. Mange har gjort småjobber hjemme og fått betalt av sine foreldre eller slektninger, men det er også mange som jobbet en dag i bedriften hvor de gjerne har en deltidsstilling ved siden av studiene. Det som imponerte oss i år, var at mange ikke bare betalte inn et minstebeløp på kr 400, men faktisk overførte hele summen for deres dagsarbeid. Det var noen elever som fikk arbeidsgiver til å overføre 1.275kr for et dagsarbeid, i stedet for at de bare overførte minstebeløp på kr 400 og ga den resterende summen til elevene. Det viser at elever og arbeidsgiver forstår hensikten bak solidaritetsaksjonen og meningen av et dagsarbeid. 2017 01 19 Julie Katina L. Havsgård og Martha Grindstein Hægland

Julie Katina L. Havsgård og Martha Grindstein Hægland med moldovsk flagg og plakat med sluttsummen..

.

Hvordan skaffer elevene seg jobber?

Elevene våre skaffer seg arbeid stort sett ved å benytte seg av kontakter og slekt. Det er ikke så mange av våre elever som går til ukjente arbeidsgivere for å be om et dagsarbeid. Det vil kunne føles ubehagelig for dem og det er ikke noe vi legger opp til, men vi er overbevist over at mange arbeidsgivere er villige til å gi elever et dagsarbeid for «Hjelp Moldova» aksjonen vår, men da må vi støtte opp rundt elevene og legge til rette for det. 2017 01 20 Os vgs Mann med bøsser

Klargjøring av innsamlingsbøsser.

.

Arbeidsgivere, elever og andre involverte virker fornøyde med årets innsats og vår kommunikasjon med dem via e-post, brev og sosiale media. Skolen og alle rundt aksjonen har jobbet hardt med å sørge for at det meste skulle gå som planlagt. Vi har fått få negative tilbakemeldinger i år. .

Hvordan har du som lærer og koordinator vært involvert?. ...

- Min oppgave er å organisere alt rundt vår aksjonsdag og ta meg av det praktiske. I tillegg er jeg veldig engasjert i arbeidet og som jeg sa til elevene våre «Jeg tar det som et personlig nederlag hvis vi ikke slår rekorden i år. Jeg er ansvarlig. Jeg vil at dere skal gjøre meg stolte av dere». Jeg dro selv til Moldova med elevene våre i år og laget også en presentasjon som jeg, Inga Rød og tre elever holdt for alle elevene våre. Vi motiverer elevene til aksjonen ved å gjøre to ting. Vi samler elevene til presentasjoner om vår tur til Moldova og snakker med dem der om målet ved aksjonen og bakgrunnen for «Hjelp Moldova» organisasjonen. Ettersom vi har en veldig delt skole med tanke på programfag og elevtyper, er det viktig å erkjenne at man når frem til ungdom på ulik måte. Mange av elevene kan vi nå ved bruk av empati ved å forklare dem hvor viktig aksjonen er for menneskene i Moldova. Andre når man ikke ved å bruke empati, og da bruker man heller en mer praktisk tilnærming. Elevene kunne ha aksjonsdag mandag 5. desember og da var det viktig å forklare for dem at de kunne gå med bøsse eller arbeide i helgen og ta fri mandagen. Men at skolen forventet at de fikk sitt dagsarbeid av elevene. I tillegg har vi hatt en konkurranse i år hvor den beste klassen (snittsum) fikk dra på Peppes. Slik har vi klart å motivere de aller fleste på skolen til å delta og samle inn til «Hjelp Moldova». . Thea Sofie Svendal – 2HSBUA Deltaker til Moldova oktober 2016, kommenterer: Årets resultat var veldig bra - ny rekord! Pengene går til en god sak. Solidaritetsdagen er en bra og viktig dag der alle kan bidra med noe, og de kan velge selv hvordan. . 2017 01 20 Os vgs Handel Salgsbod på Flåten Senter: Klassene 1HTA og 1HTH  lagde mat, julegaver og mye annet som de solgte og auksjonerte bort. De jobbet med prosjektet i tre uker. Disse ti elevene på HT-gruppene og flinkere lærere fikk inn nesten 9000kr alene! ... Linnéa Amalie Lindløkken – 2HSAMBA Reisedeltaker til Moldova i oktober 2016, kommenterer: Jeg er fantastisk fornøyd med resultatet til innsamlingen! Det er fint å se at folk virkelig gjør en innsats, og bryr seg om mennesker i andre land som er nød. Det er gøy at så mange virkelig tok initiativ til å gå i flere timer med bøsser for å samle inn penger for at mennesker nede i Moldova skal slippe å sitte ute på gatene å tigge for å få penger til en liten matbit. Dette er et godt tegn på at det er fortsatt håp i menneskeheten om at vi bryr oss om hverandre, og vil hjelpe andre. Solidaritetsaksjonen er utrolig viktig, for den kan utgjøre en stor forskjell for mennesker som er i ferd med å sulte, miste synet eller dø av livsstilssykdommer som diabetes. Vi må vise at vi er glad i alle mennesker, og med denne aksjonen har vi vist det! .

Hva betyr aksjonen for elevene og skolen?

- Hjelp Moldova aksjonen betyr mye for vår skole og skolemiljøet. Jeg merker selv at våre ansatte og ledelsen er stolte av resultatet vårt – det virker samlende. Ved å ha klare mål, slik vi hadde før aksjonsdagen (vi skulle slå rekorden var beskjeden), virket det også samlende for alle elever, og de virker også stolte av det de har oppnådd.  Til syvende og sist er det en god følelse alle får av å delta på noe som betyr så mye for andre medmennesker. Det glemmer vi ikke! . 2017 01 20 HBB orienterer

Leder i Hjelp Moldova, Hans Bjørn Bakketeig, selv fra Os, var på skolen og fortalte om Moldova og arbeidet Hjelp Moldova gjør utfører i landet.

,. Emilie Grindheim – 3PBPBYA Elevrådsleder, kommenterer: Jeg synes at årets resultat var ganske utrolig. Kjenner jeg blir stolt av alle elevene, i hvert fall som elevrådsleder. Kjempeflott at alle elevene bidrar til å gjøre en forskjell. Jeg synes solidaritetsaksjonen er utrolig viktig med tanke på at vi hjelper alle menneskene i Moldova, og at vi gjør en utrolig stor forskjell for de. . Utdrag fra Harald Natviks informasjon til lærere og ansatte ved skolen i etterkant av aksjonen:   Innsamlingen til Hjelp Moldova er avsluttet Vi avsluttet årets innsamling ved terminslutt og resultatet er fantastisk. Elevene ved Os vgs har fått inn kr 200.337  til Hans Bjørn Bakketeig sin organisasjon «Hjelp Moldova». Det er et rekordresultat for skolen vår og Hans Bjørn Bakketeig og styret har tatt kontakt med oss og takker oss og elevene våre for et fantastisk bidrag. Slike resultat motiverer ikke bare de som organiserer alt rundt vårer turer til Moldova og innsamlingen, men også kontaktlærere, elever og folk rundt organisasjonen. Det gir oss alle et løft. Vi har på to år klart å øke vårt bidrag med nesten 100% og det er mye takket være bøssebæring. Flere elever ved skolen vår hadde bøsser med 1500-2500kr i og snittsummen per bøsse har vært høyere enn hva man klarer å få inn via dagsarbeid. Til neste år skal vi også gi bøssebærerne våre skikkelige bøssebærer-ID skilt og ha i orden en VIPPS løsning. Slik håper vi at vi også neste år kan øke vårt bidrag til «Hjelp Moldova». Taket er ikke nådd.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
    94 000     77 000 100 000 100 000 112 000 117 000 147 000 200 000 ??? ???
        Om ikke så lenge ønsker vi å invitere lærere og elever til å vise sin interesse og søke om å få lov til å dra til Moldova høsten 2017. Vi kommer til å legge ut informasjon om dette via info-skjermene våre, via elevrådet og via e-post. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere, men vi ser allerede nå frem til å sende flere lærere og elever til Chisinau i Moldova og følge opp hjertesakene våre. Frem til da blir det sak i Os & Fusaposten hvor vi kommer til å takke alle elever, kontaktlærere og ikke minst innbyggerne i og rundt Os kommune. . Tekst og bilder: Harald Natvik/Os vgs. Redigert av Kåre Ness/Hjelp Moldova.