Logo

Bursdagsfeiring gav
50.000 til Moldova!

I august feira ekteparet Signe Ose og Jan Askvik dobbel 60-års dag. I staden for gåver ønskte Signe og Jan pengar til Hjelp Moldova. Resultatet vart nær 50.000 kroner på gåvekontoen!   Hjarteleg takk til jubilantane Signe og Jan og gjestane deira! Augekirurg Jan Askvik har kvart år i meir enn ti år brukt ei veke av ferien sin på å undervisa og rettleia kollegaer i Moldova. Det var han som i si tid, i samarbeid med Hjelp Moldova, introduserte moderne augekirurgi i landet. Jan fortel at det var kona Signe sin ide å be gjestane gje pengar til Moldova i staden for gåver til jubilantane. Jan tykte det var ein god tanke, for som han seier: -Vi har jo det vi treng!   2017 10 08 Signe og Jan

Med blikk for verda: Signe og Jan fotografert i "Door of No Return" på slaveøya utanfor Dakar. (Foto: Privat)

I ei tid der kassen til Hjelp Moldova er botnskrapt, kjem pengane særdeles vel med for å halda drifta ved Synssenteret i gang. Når økonomien stabiliserer seg på nyåret, då vi får inn friske midlar frå samarbeidsskulane og Utanriksdepartementet, vil vi styra bursdagspengane inn mot det Jan Askvik ønskjer mest: Innkjøp av antibiotika og nye kirurgiske instrument til augeavdelinga ved universitetssjukehuset Municipal. Jan har brukt mykje av tida si Moldova nettopp ved denne instisjonen. Siste året er det Jan som ved private midlar har forsynt augeavdelinga med antibiotika, og han veit at instrumenta deira er slitne og treng skiftast. 2014 12 03 Jan opererer (Gammalt foto)

Jan Askvik opererer ein pasient med grå stær på Municipal (Foto: Kåre Ness)

Jan utfordrar gjerne andre som feirer runde dagar å gjera som Signe og han då dei feirte 60: Be gjestane om å donera pengar til Hjelp Moldova i staden for å kjøpa gåver. Hjarteleg takk til Signe, Jan og generøse gjestar!   Kåre Ness/leiar Hjelp Moldova på vegne av oss alle