Logo

Gje ei julegåve med meining

Hjelp Moldova vil også i år gje medlemmer og andre høve til å kjøpa gåvekort til jul. Pengane som kjem inn, vert uavkorta fordelt på åtte fattige familiar som vi har etablert kontakt med i Moldova. Les meir under om korleis du kjøper gåvekort. . GJE EI JULEGÅVE MED MEINING! Hjelp Moldova vil også i år gje medlemmer og andre høve til å kjøpa gåvekort til jul. Pengane som kjem inn, vert uavkorta fordelt på åtte fattige familiar som vi har etablert kontakt med i Moldova. (Pengane vert ikkje levert til familiane, men Hjelp Moldova står for bl.a. innkjøp av mat, betaling av fyringsutgifter, evt utgifter til utdanning osv, alt etter behov). Sjå vedlegget for meir informasjon om mottakarane: 2017 11 Julegåveprosjektet Finale ------- Du kan kjøpa så mange gåvekort du vil, for ein sum du sjølv bestemmer. Dersom du ønskjer det kan du skrive ut gåvekortet sjølv frå Hjelp Moldova si heimeside, www.hjelp-moldova.no, eller bestille det på glansa papir hjå Irmelin. Når du har skaffa deg kort, skriv du sjølv på namn og eventuelt summen du har betalt for kortet. Gåvekort som du kan printa ut sjøl her:  2017 11 10 Gåvebrev Julegåveprosjekt   Gåvekort kan også bestillast slik: e-post til:  irmelin1972@yahoo.no, eller du kan sende brev med bestilling  til:  Irmelin Bjerring Hansen, Lilletveitåsen 33, 5228 Nesttun. eller på telefon til Irmelin: 977 95 388   Hugs å opplysa om  adressa di slik at vi kan sende deg gåvekorta. Kjøpesummen set du inn på Hjelp Moldova sin konto: 3626 07 23590 . Merk pengane: “Julegåve”. Ta gjerne kontakt om du lurer på noko.   Mvh, Jarle Ådlandsvik   Tlf 90941864 eller jar-aadl@online.no