Logo

Årsmøte 8. april 2018

Årsmøte i Hjelp Moldova vert halde sundag 8. april 2018 kl. 17.00 i avisa Strilen sine lokale i Knarvik.

.

.

.

Sakliste:

1: Årsmelding 2017

2: Rekneskap 2017

3: Handlingsplan 2018

4: Val

5: Medlemskontingent

6: Inkomne framlegg