Logo

Årsmøte sundag 8. april

Årsmøte 2018 

Tid:      8. april  kl. 17.00.

Stad:   Avisa Strilen sine lokale i Knarvik.

Alle givarar med fast trekk, vert automatisk medlem, og treng ikkje betale medlemskontigent. 

Kontingenten er kr 200.  Kontonr.:  3626 07 23590

Hugs namn på giroen, også når du nyttar nettbank.
Alle som har betalt kontingent før årsmøtet, har stemmerett.

Her finn du avis med innkalling, årsmelding og handlingsplan:

2018 03 11 Innkalling til Årsmøte