Logo


Organisasjon


Hjelp Moldova – Ein humanitær hjelpeorganisasjon som er religiøst og politisk uavhengig.
Hjelp Moldova starta arbeidet sitt i 1993. Dei første åra som reint naudarbeid; typisk trailarlastar med mat og klede. Sidan 2001 har hovudaktiviteten vore “Prosjekt synshjelp”. Det meste av arbeidet i organisasjonen er dugnadsbasert, og alt av utstyr og hjelpemiddel er gratis.

Gi støtte
Dersom du kan tenkje deg å støtte prosjektet vårt med ein fast sum (f.eks. kr 100,-/md), så kan du vipsa oss på nummer 107524 eller nytta vårt kontonummer 3626 07 23590 for å sette opp trekk i nettbanken din.
Vi tar også med glede mot eingongsbidrag.

Bli sponsor eller medlem
Dersom du ønskjer å bli sponsor, ta kontakt med Kaare Ness på telefon 467 83 100,
eller send ein epost til: kaarness@online.no

Kontaktinfo
Hjelp Moldova
v/ Hans Bjørn Bakketeig
Brothaugen 27 A,
5209 Os

Bankkonto: 3626 07 23590
Vipps: 107524

IBAN-nr: NO74 3626 0723 590
Elektronisk IBAN-nr: NO7436260723590

Organisasjonsnr. 986 20 5470

———————————————–

Lover og vedtekter:

Trykk på lenka: 2017 01 19 Lover og vedtekter Finale

————————————————

Styret 2017

Styret i Hjelp Moldova har denne samansetjing:

Namn/verv: Telefon: E-post:
Kåre Ness, leiar 467 83 100 kaarness@online.no
Hans Bjørn Bakketeig, nestleiar 992 02 344 bbakkete@online.no
Erik Bjerring Hansen, kasserar 416 84 327 bjerringen@online.no
Jarle Ådlandsvik, skrivar 909 41 864 d82066@statoil.com /
jar-aadl@online.no
Tonje Stølsnes Faanes, styremedlem 924 93 776 tonje-faanes96@hotmail.com
Nils Fredrik Nilsen, varamedlem 992 05 920 nilsenint@broadpark.no
Heine Oen, varamedlem 906 37 948 oen.heine@gmail.com