Logo


Organisasjon


Hjelp Moldova er ein humanitær hjelpeorganisasjon som er religiøst og politisk uavhengig.
Organisasjonen starta arbeidet sitt i 1993. Dei første åra som reint naudarbeid; typisk trailarlastar med mat og klede. Sidan 2001 har hovudaktiviteten vore “Prosjekt synshjelp”. Det meste av arbeidet i organisasjonen er dugnadsbasert, og alt av utstyr og hjelpemiddel er gratis.

Gutt_Romania_300  Jordbær-lese-tv_thumb

Vil du bidra?
Kan du tenkje deg å støtte prosjektet vårt med ein pengegåve eller bli fast givar (f.eks. kr 100,-/md), kan du vipsa oss på nummer 107524 eller nytta vårt kontonummer 3626 07 23590 for å sette opp trekk i nettbanken din. Faste givarar har status som medlemmer, og har da stemmerett på årsmøta.

Bli sponsor eller medlem
Dersom du ønskjer å bli sponsor, kontakt Jarle Ådlandsvik (jar-aadl@online.no) eller Hans Bjørn Bakketeig (bbakkete@online.no). Medlemskontingenten er kr 200,-/år og kan betalast til kontonr. 3626 07 23590. Alle med betalt kontingent har stemmerett på årsmøta.

Kontaktinfo
Hjelp Moldova
v/ Jarle Ådlandsvik
Søre Ådlandsvik 8
5314 Kjerrgarden

Bankkonto: 3626 07 23590
Vipps: 107524

IBAN-nr: NO74 3626 0723 590
Elektronisk IBAN-nr: NO7436260723590

Organisasjonsnr. 986 20 5470

———————————————–

Lover og vedtekter:

Trykk på lenka: 2017 01 19 Lover og vedtekter Finale

————————————————

Styret

I 2020 har styret i Hjelp Moldova denne samansetjinga:

 

 Namn/verv: Telefon: E-post:
 Jarle Ådlandsvik, leiar 909 41 864  jar-aadl@online.no
 Hans Bjørn Bakketeig, nestleiar 992 02 344  bbakkete@online.no
 Jan Eide, kasserar 901 36 380  eide.regnskap@gmail.com
 Nils Fredrik Nilsen, styremedlem 992 05 920  nilsenint@bkkfiber.no
 Heine Oen, styremedlem 906 37 948  oen.heine@gmail.com
Ingunn E. Bakketeig, varamedlem 990 25 375  ingunn@hi.no
 Maria Abusdal Tveit, varamedlem  473 15 675  maria.abusdal.tveit@vlfk.no


Tidligere styreledere

  • 1994–2000: Jon O. Vevle
  • 2000–2008: Arne Kåstad
  • 2008-2017: Hans Bjørn Bakketeig
  • 2017–2018: Kåre Næss
  • 2019–