Logo


Organisasjon


Hjelp Moldova er ein humanitær hjelpeorganisasjon som er religiøst og politisk uavhengig.
Organisasjonen starta arbeidet sitt i 1993. Dei første åra som reint naudarbeid; typisk trailarlastar med mat og klede. Sidan 2001 har hovudaktiviteten vore “Prosjekt synshjelp”. Det meste av arbeidet i organisasjonen er dugnadsbasert, og alt av utstyr og hjelpemiddel er gratis.

Vil du bidra?
Kan du tenkje deg å støtte prosjektet vårt med ein pengegave eller bli fast givar (f.eks. kr 100,-/md), kan du vipsa oss på nummer 107524 eller nytta vårt kontonummer 3626 07 23590 for å sette opp trekk i nettbanken din.

Bli sponsor eller medlem
Dersom du ønskjer å bli sponsor, kontakt Jarle Ådlandsvik (jar-aadl@online.no) eller Hans Bjørn Bakketeig (bbakkete@online.no)

Kontaktinfo
Hjelp Moldova
v/ Jarle Ådlandsvik
Søre Ådlandsvik 8
5314 Kjerrgarden

Bankkonto: 3626 07 23590
Vipps: 107524

IBAN-nr: NO74 3626 0723 590
Elektronisk IBAN-nr: NO7436260723590

Organisasjonsnr. 986 20 5470

———————————————–

Lover og vedtekter:

Trykk på lenka: 2017 01 19 Lover og vedtekter Finale

————————————————

Styret

I 2018 har styret i Hjelp Moldova denne samansetjinga:

 

Namn/verv: Telefon: E-post:
Jarle Ådlandsvik, leiar 909 41 864 d82066@statoil.com /
jar-aadl@online.no
Hans Bjørn Bakketeig, nestleiar 992 02 344 bbakkete@online.no
Erik Bjerring Hansen, kasserar 416 84 327 bjerringen@online.no
Nils Fredrik Nilsen, styremedl. 992 05 920 nilsenint@bkkfiber.no
Heine Oen, styremedl. 906 37 948 oen.heine@gmail.com
Jorunn Indrefjord (vara) 476 66 064 joruin@online.no
Ingunn E. Bakketeig (vara) 990 25 375 ingunn@hi.no


Tidligere styreledere

  • 1994–2000: Jon O. Vevle
  • 2000–2008: Arne Kåstad
  • 2008-2017: Hans Bjørn Bakketeig
  • 2017–2018: Kåre Næss