Logo

Omset lærebok til moldovsk

Hjelp Moldova i samarbeid med Norges Optikarforbund/Optometry Giving Sight og Brian Holden Vision Institute har etablert eit opplæringsprogram i optometri ved univeristetet i Chisinau. Kurset er praktisk og teoretisk, og går over 13 veker. Deltakarane er i hovudsak nyutdanna augespesialistar som er i turnusteneste.

Det finst ikkje moldovske lærebøker i faget. Men no er Brian Holden sitt 660 sider store kompendium på engelsk; “Basic Refraction for Opthalmologists” omsett og klart til trykking på moldovsk språk. Eit pionerarbeid initiert og utført av Hjelp Moldova og samarbeidspartnarane.


Les meir

Kjøper utstyr til poliklinikkar

Hjelp Moldova kjøper inn 20 nye sett med basisinstrument for diagnostisering av synshemma. Utstyret skal delast ut til poliklinikkar og sjukehus over heile Moldova. Klinikkane får tildelt utstyr i tur og orden. Med det skjer først etter at augespesialistane som jobbar ved institusjonane, har har fått opplæring i bruk av utstyret og korleis dei på beste måte kan hjelpa og rettleia synshemma pasientar.

Les meir

Nr 74: Ferdigstiller tilbygget

Hjelp Moldova inngår avtale med entreprenørselskapet Tricomplex SRL om ferdigstilling av tilbygget i Barnehage nr 74 i Chisinau. Tilbygget skal innehalda aktivitetsrom for dei funksjonshemma borna i Nr 74. Midlane, nær 200.000 kroner, kjem frå solidaritetsarbeid ved dei vidaregåande skulane på Os, i Fusa og Langhaugen i Bergen.
.
.
Bildet: Hans Bjørn og barnehagestyrar Liuba stadfestar avtalen om ferdigstilling

Les meir

Os og Fusa i Moldova

Tidlig i oktober reiste en gruppe elever og lærere fra Fusa vgs, Os vgs og Os gymnas til Moldova. De tre skolene har engasjert seg i solidaritetsarbeid for Hjelp Moldova. I Moldova fikk elevene se hvordan pengene de tjener gjennom solidaritetsarbeidet blir brukt og kommer befolkningen til nytte. Under kan du lese litt om hva de opplevde.

Bildet: Besøk hos en storfamilie der 12 av medlemmene er synshemmet.


Les meir

Pavel Stefirta (25) er multihandicappa. Han treng pleie og tilsyn 24 timar i døgnet, Mor Maria har har teke seg av Pavel, barnet sitt, med stor omsorg, varme og kjærleik kvar dag sia han vart fødd.

Pavel ligg mesteparten av tida si i senga


Les meir

Søstre berga av julegåvepengar

Tatiana (22) og Julia (18) møter oss ein kald oktoberdag i Chisinau. To beskjedne, foreldrelause jenter med altfor mykje livserfaring. Dei treng hjelp til livsopphold og utdanning. Julegåvepengar frå hjelp Moldova sine støttespelarar sikrar trygge rammer rundt jentene.

Julia og Tatiana er med i Julegåveprosjektet


Les meir

Mihaela (11) – Berga av Tatiana

Mihaela grip rundt Tatiana og held fast. Vil ikkje sleppa taket. Tårene renn frå den vesle jenta på 11. Gjensynet vert så sterkt.

Mihaela hadde svulst på hjernen og vart operert. Ho mista nesten synet. Heldigvis kom ho i kontakt med Tatiana. På synsenteret fekk ho briller og sakkundig hjelp. No klarer ho seg fint og er flink på skulen.


Les meir

Dimitri får gå på vanleg skule!


-Er dette fint, spør Dimitri (7)  mor si og viser stolt fram eit 3- tal han har har skrive på lese-TVen sin. Dimitri har berre 6% syn, og kan ikkje gjere nytte av briller. Med lese-TV frå Synssenteret kan likevel Dimitri gå på vanleg skule.

Bildet: Dimitri lærte å lesa med hjelp av lese-TVen!


Les meir

Verdens synsdag 9. oktober

I anledning Verdens synsdag den 9. oktober, oppfordrer Norges Optikerforbund (NOF) alle sine medlemmer til å gi en synsundersøkelse til prosjekt i Moldova. På denne viktigste synsdagen i året er det ulike aktiviteter i kjedene, i enkeltbutikker og på Høgskolen i Buskerud. Alle medlemmene i NOF har i disse dager mottatt et brev med følgende ordlyd:


Les meir

Tett program i oktober

Laurdag 27. september  reiser Hans Bjørn Bakketeig på ny tur til Moldova. Første oppdrag er å vera vert for i alt 13 elevar og lærarar frå dei vidaregåande skulane på Os og i Fusa. Gruppa skal gjesta Moldova i perioden 30. september til 4. oktober. Ti dagar seiare kjem ei ny gruppe på fire elevar og ein lærar frå Langhaugen vgs i Bergen.  Elevar og lærarar skal med sjølsyn få sjå og erfara kva pengane dei samlar inn gjennom solidaritetsarbeid ved skulane, går til.

Bildet: Hans Bjørn Bakketeig, optikar og leiar for Hjelp Moldova, brukar svært mykje av tida si på jobb i Moldova. Når han er heime, har han god kontakt med Tatiana Ghidirimshi som er augespesialist og sjef på Synssenteret.


Les meir

Side 20 av 38« Første...10...1819202122...30...Siste »