Logo

Spennande møte i Tiraspol

Torsdag 27. november arrangerer Hjelp Moldova møte mellom barnehage 44 i Tiraspol og barnehage 135 i Chisinau. Møtet er ein del av arbeidet Hjelp Moldova utfører i FN (UNDP)-regi med føremål å leggja til rette for samarbeid mellom utbrytarstaten Transnistria og moderstaten Moldova.

Bildet: Aktive born i Barnehage Nr 44 i Tiraspol.


Les meir

Nr 74: Glede over tilbygget

Arbeidet i Barnehage nr. 74 går fint framover, og tilbygget vert truleg ferdigstilt før jul. 

-Alle gleder seg! Jubelen står i taket. Nybygget vert supert. Her er godt og varmt golv, tette vindauge og fine lyse vegger. Dette kan vi gjera takk vere samarbeidet med dei vidaregåande skulane, seier Hans Bjørn Bakketeig som var på synfaring i nr 74 denne veka. 

Bildet: Slik såg det ut framfor tilbygget i desember 2013. Alle drøymde, men alt var usikkert, for det fanst ikkje pengar til ferdigstilling. No syter elevane ved dei vidargåande skulane på Os, i Fusa, Bamble og ved Langhaugen i Bergen for at draumen går i oppfylling.


Les meir

Gje ei julegåve med meining

Hjelp Moldova vil også i år gje medlemmer og andre høve til å kjøpa gåvekort til jul. Pengane som kjem inn vert uavkorta fordelt på seks fattige familiar som vi har etablert kontakt med i Moldova. Pengane vert ikkje levert til familiane, men Hjelp Moldova står for bl.a. innkjøp av mat, betaling av fyringsutgifter, ev. utgifter til utdanning osv., alt etter behov.


Les meir

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Moldovas helseminister Andrei Usatii signerte i mai i Genève ein avtale om samarbeid på helseområdet. Fredag 7. november var Hjelp Moldova invitert til møte med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i Oslo. Her orienterte Hans Bjørn Bakketeig om Hjelp Moldova sitt arbeid med og for synshemma i Moldova.

– No håper me at det norske helsedepartementet i ly av samarbeidsavtalen kan medverka til at moldovske styresmakter tek ansvar for dei synshemma i landet. I første omgang er det viktig at synshemma-problematikken vert inkludert i nasjonal helseplan for Moldova, seier Hans Bjørn etter møtet.

Bildet: Helseminisitrane Usati (til venstre) og Høye signerer samarbeidsavtalen i Geneve. (Foto: Helsedepartementet).


Les meir

Fint oppslag i avisa “Strilen”

Strilen hadde laurdag 1. oktober tre sider om arbeidet vårt i Moldova.

Klikk på lenkene for å lesa PDF-filer av oppslaget:

.

.

2014 11 03 Strilen oppslag Sjølve oppslaget

2014 11 03 Strilen Siste side oppslag

2014 11 03 Strilen framsida

 

Kåre Ness

 

 


Les meir

Ein ambassadør på besøk

Vesle Daniel er med mor si på reise. Dei har nådd målet; Synssenteret i Chisinau. Den svaksynte åtteåringen har si livs oppleving. Med ny lupe i handa greier han å lesa tekst og tal på mamma sin Nokia.

Det er fleire gjestar på senteret i dag. Praten går. Daniel snappar opp ordet ambassadør: -Er det verkeleg ein ambassadør her? Kan eg i så fall få helsa på han, undrast han .

Bildet: Daniel med ny lupe.


Les meir

Med ambassadøren til Tiraspol

I eit halvt års tid har Hjelp Moldova jobba med born og tilsette i Barnehage nr 44 i Tiraspol, hovudstad i utbrytarstaten Transnistru. Oppdragsgjevar er United Nations Development Program (UNDP) i Moldova. Torsdag fekk barnehagen besøk av den norske ambassadøren til Romania og Moldova. Tove Bruvik Westberg gledde seg over det det ho såg av norsk bistandsarbeid.

Bildet: Nokra av borna i Barnehage 44 som fekk møta ambassadør Tove frå Norge.


Les meir

Omset lærebok til moldovsk

Hjelp Moldova i samarbeid med Norges Optikarforbund/Optometry Giving Sight og Brian Holden Vision Institute har etablert eit opplæringsprogram i optometri ved univeristetet i Chisinau. Kurset er praktisk og teoretisk, og går over 13 veker. Deltakarane er i hovudsak nyutdanna augespesialistar som er i turnusteneste.

Det finst ikkje moldovske lærebøker i faget. Men no er Brian Holden sitt 660 sider store kompendium på engelsk; “Basic Refraction for Opthalmologists” omsett og klart til trykking på moldovsk språk. Eit pionerarbeid initiert og utført av Hjelp Moldova og samarbeidspartnarane.


Les meir

Kjøper utstyr til poliklinikkar

Hjelp Moldova kjøper inn 20 nye sett med basisinstrument for diagnostisering av synshemma. Utstyret skal delast ut til poliklinikkar og sjukehus over heile Moldova. Klinikkane får tildelt utstyr i tur og orden. Med det skjer først etter at augespesialistane som jobbar ved institusjonane, har har fått opplæring i bruk av utstyret og korleis dei på beste måte kan hjelpa og rettleia synshemma pasientar.

Les meir

Nr 74: Ferdigstiller tilbygget

Hjelp Moldova inngår avtale med entreprenørselskapet Tricomplex SRL om ferdigstilling av tilbygget i Barnehage nr 74 i Chisinau. Tilbygget skal innehalda aktivitetsrom for dei funksjonshemma borna i Nr 74. Midlane, nær 200.000 kroner, kjem frå solidaritetsarbeid ved dei vidaregåande skulane på Os, i Fusa og Langhaugen i Bergen.
.
.
Bildet: Hans Bjørn og barnehagestyrar Liuba stadfestar avtalen om ferdigstilling

Les meir

Side 20 av 39« Første...10...1819202122...30...Siste »