Logo
Norges Optikarforbund med samarbeidspartnarar gjev 100.000 kroner i samband med oppstart av første optikarutdanning nokonsinne i Moldova. Anne Jervell er styreleiar i Norges Optikarforbund
Les meir

En fantastisk start på 2014

For at vi skal kunne arbeide videre i Moldova er vi avhengige av gode samarbeidspartnere. Dette har vi virkelig fått innfridd den siste måneden - totalsum cirka 2 millioner NOK.
Les meir

Knallkald lossing i 23 minus

Det var ikkje mykje varme i sola den tidlege februardagen då dei to trailarane med varer frå Norge vart lossa utanfor Hjelp Moldova sitt Synssenter i Chisinau. Gradestokken viste minus 23, og spesielle tiltak måtte setjast i verk for å berga tærne til lossegjengen.
.
Bildet: Tøft møte med vinter-moldova for sjåfør Ole Morten i Systemtrafikk.

Les meir

RadiOs: Intervju med Hans Bjørn

RadiOs sende 15. januar intervju med Hans Bjørn Bakketeig, leiar for Hjelp Moldova. Lytt til opptaket ved å følgja lenka: https://soundcloud.com/tags/synshemminger
Les meir

Klargjer for nye trailarsendingar

I slutten av januar sender Hjelp Moldova to trailarar til Moldova. Den eine inneheld verdifullt og avansert optisk utstyr og operasjonsutstyr til sjukehus og poliklinikkar som har augeavdelingar, samt hjelpemiddel til synshemma. Den andre bilen fraktar hovudsakleg anna utstyr som skal leverast på diverse sjukehus og institusjonar; mellom anna eit større parti sjukehussenger. Bildet: Leiar i Hjelp Moldova, Hans Bjørn Bakketeig, fører liste over innhaldet som skal sendast til Moldova i slutten av januar.
Les meir

Statsministeren ber om fortgang

Den moldovske statsministeren ber om fortgang i arbeidet med skaffa tenlege lokale for Kompetansesenteret for synshemma som Hjelp Moldova etablerte i Chisinau for fire år sia. Dette var bakgrunnen for møtet med representantar frå Sosial-, familie- og arbeidsdepartementet, samt Helsedepartementet i Moldova i midten av desember.
Les meir

Julebesøk i Nr 74 og Nr 135

Samarbeidet med barnehagane Nr 74 og Nr 135 i Chisinau gjev gode resultat. Nr 74, barnehage for funksjonshemma, hjelper vi med nytt tilbygg for rørsletrening. Nr 135 er spesialbarnehage for svaksynte. I dag var 10 sterkt synshemma born i alderen 3 - 5 år til utredning. Bildet: Nissebesøk og fest i barnehage nr 135 i dag.
Les meir
FN-kontoret i Chisinau (UNDP)  har invitert Hjelp Moldova til å søkja prosjektmidlar i samband med eit utviklingsprogram for ein barnehage for synshemma i Tiraspol i Transnistria. Transnistria er formelt ein del av Moldova, men har erklært seg sjøl for sjølstendig republikk. No ønskjer FN å bruka vår kompetanse med tanke på å gje kvalifisert synshjelp til borna.
Les meir

Vibrasjonar for julegåver

Familien Gherta bur i eit slags herberg i Besarabeska 10 mil sør  for hovudstaden Chisinau. Mor (31)  og Damian (6), er sterkt synshemma. Pappa (29) er blind. Berre eitt år gamle Eleno ser normalt. Familien lever på trygd som er mindre enn utgifter til varme og husleige. Det er eit reknestykke som går i tap. I dag var gleda til å ta og føla på vi sletta gjelda deira og forsynte familien med pengar og mat som sikra litt ekstra til jul.
Les meir

Jul på forskot – glede og tårer

I desse dagar møter vi samtlege familiar som får nyta godt av pengane frå årets julegåveprosjekt. Realiteten er at hjelpa for mange er eit vere eller ikkje vere, og faktisk er det som bergar familiar eller enkeltmenneske gjennom ei vanskeleg tid. Bildet: 10 år gamle Mihaela og familien hennar får mat, nye klede og leiker i julegåve. 
Les meir