Logo
Lite ante dei kva dei gjekk til, og forventningane var mange og ulike. 28 medlemmer i Statoil Veteranklubb Mongstad kasta seg ut i det, og valde Moldova som reisemål for årets tur. Ei kort septemberveke i landet nordmenn knapt har høyrt om, overvelda samtlege i reisefølget. Det gjestfrie folket i aust vann hjarta til ferdafolket frå nord. Bildet: John Fjellanger fekk god kontakt med damene i folkloregruppa ved Moldexpo.
Les meir

Moldovsk maraton

Første kurs i ei kursrekke som skal gå over tre år, er avslutta. 25 moldovske augespesialistar sat på skulebenken. Tema var rehabilitering og integrering av synshemma.   Bildet: Tatiana går gjennom definisjonar av kva det vil seia å vera svaksynt.
Les meir

Ja til samarbeid!

Moldovske styresmakter og frivillige organisasjonar ønskjer samarbeid med Norge med tanke på etablering av verksemder for yrkeshemma. Det kom klart fram under konferansen i Chisinau 17. og 18. september med tema Arbeid for menneske med nedsett funksjonsevne. Dei første medlemmene i ei prosjektgruppe er alt på plass. Bildet: Moldova ønskjer samarbeid; her representert ved Vasilie Cusca i sosialdepartementet og Ludmila Andreicius frå organisasjonen "Hope and Health".
Les meir

Stille før stormen…

Tittelen er ikkje meint som vermelding, men som ei skildring av kva vi føler før det brakar laus med seminar og kurs denne veka. Alle er spente på korleis det går, og alle vonar at det skal gå godt. Tirsdag 17. startar to-dagars konferansen med tema Arbeid for folk med nedsett funksjonsevne. Her deltek nær 40 personar frå Moldova og Norge. Torsdag er det fullt kjør med kompetansegjevane kurs for 25 moldovske augelegar der tema er Rehabilitering og integrering av synshemma. Bildet: Salssjef Natalia Chitoroaga i Bio Marketing Group i samtale med Tatiana Ghidirimshi og Hans Bjørn Bakketeig. Bio Marketing Group i Moldova leverer utstyret vi kjøper inn for diagnostisering av synshemma. Basisutstyr for slik diagnose skal delast ut til alle sjukehus og poliklinikkar som behandlar synshemma.
Les meir

Heftig september i Moldova

September 2013 vert truleg den travlegaste månad nokon gong for oss i Moldova. Vi skal stå for kurs og seminar, vera vertskap for 28 norske turistar, ta mot elevar frå vidaregåande skular på Os og i Bergen, og ikkje minst, vi skal feira 20 års jubilum for arbeidet vårt i Moldova med eit stort tal inviterte gjestar frå Moldova og Norge. Totalt vil ca 45 nordmenn koma hit i denne perioden. Vi vonar at når dei reiser heimatt, så har dei med seg gode minne og lyst til å koma tilbake.
Les meir

Full støtte frå UD

Onsdag 14. august møtte Hjelp Moldova seniorrådgjevar Håvard Austad i Utanriksdepartementet (UD) for å orientera om arbeidet for synshemma. UD løyvde tidlegare i år tre millionar kroner til eit tre-årig prosjekt som sikrar vidareføring og videreutvikling av Hjelp Moldova sitt ”Prosjekt Synshelp”. Bildet: Hans Bjørn Bakketeig og Ingvald Bastesen utanfor UD.
Les meir

Leverandørmøte nr 1

Hjelp Moldova har fått tilsagn frå Utanriksdepartementet om nær tre millionar kroner for dei neste tre åra. Midlane skal nyttast til kompetanseheving for augelegar og anna personell som har med svaksynte å gjera i Moldova, samt naudsynt utstyr for å kunna utreda svaksynte. Utstyret ønskjer vi å kjøpa i Moldova. På den måten kan vi bidra til ei positiv utvikling av lokalt næringsliv.
Les meir

Gråt ikkje for meg, mamma…

Ti år gamle Mihaela viser med glede fram skulesakene sine: Skriveboka med fine, jamnstore bokstavar som formar ord og setningar og meiningar på rette, beine linjer. Matteboka med sirlege tal og korrekte svar. Positive kommentarar frå læraren, og beste karakterar; 8 og 9, der 10 er topp. Ho er eit lite under, Mihaela, som for eit par år sia fekk svulst og kreft i hjernen med det som følgje at ho nesten mista synet. Det såg verkeleg ille ut for den vesle, lut fattige familen, og då mamma Natalia fekk "trugsmål" om at ho måtte senda jenta si vekk på blindeskule, var sorg og fortviling knapt til å bera. Og som ikkje det var nok; på toppen av det heile fekk storesøster Victoria leukemi. Då måtte Mihela trøysta: - Gråt ikke, mamma, det skal nok gå bra.
Les meir

Brillefin og tøff som toget…

Briller byggjer identitet, og er viktig for sjøltilliten. Særleg for tenåringar og unge. Derfor er brilleutdeling ei spanande øving. Passer farge og design? Kjem smil, eller skuffelse når vi set brilla på nasen? Briller handlar ikkje berre om å sjå godt, men også om å sjå godt ut. Full klaff når Hans Bjørn set brillene på Ion Chirtoaca (22) som med eitt ser ut som ein kjend filmhelt...
Les meir

Gratulerer med dagen, Tatiana!

Tatiana Ghidirimshi, sjefen vår på Synssenteret (Low Vision Centre) i Moldova, fyller "29" i dag, 24. mai. Me gratulerer deg hjarteleg med dagen! LA MULTI ANI, TATIANA!
Les meir