Logo

Utvida samarbeid Norge – Moldova

Os vidaregåande skule ønskjer elevutveksling med Ion Crianga Universitetet i den moldovske hovudstaden Chisinau. Bakgrunnen for dette er engasjementet skulen har hatt gjennom å dedikera solidaritetsaksjonen ved skulen til arbeidet Hjelp Moldova utfører i Moldova.

Bildet: Galina Gradinari er leiar for engelskseksjonen ved universitetet.


Les meir

24/5: 100.000 kroner frå Os vgs !

Inntektene frå årets solidaritetsaksjon ved Os Vidaregåande skule har passert 100.000 kroner. Pengane vert i desse dagar overført til Hjelp Moldova, og skal i hovudsak nyttast til det landsdekkande synsprosjektet organisasjonen driv i Moldova.

-Det går nesten ikkje an å finna ord for kor takksame vi er for den innsatsen elevar og tilsette ved Os vgs gjer, seier Hans Bjørn Bakketeig som leiar Hjelp Moldova. – Dette sikrar arbeidet vårt og hjelp til mange synshemma born og vaksne i Moldova, og det gjev i tillegg oss i organisasjonen ei moralsk støtte som betyr enormt mykje.

Bildet: Kristine Krokli, som er nyvald styremedlem i Hjelp Moldova og elev ved Os vgs, fortel at det no er kontakt med Os Gymnas, og at  også denne skulen truleg vil dedikera sitt solidaritetsarbeid til Moldova.


Les meir

Moldova-artikkel i Avisa Nordhordland

Laurdag 23 . mars 2012 hadde Avisa Nordhordland heilsides oppslag med tittel “Norsk hjelp gir håp i Moldova”. Artikkelen har tekst og bilde frå marsturen 2012.

Les artikkelen ved å følgja lenka: 2012 03 Nh Moldova artikkel

Andre presseoppslag finn du under fanen Presseklipp.


Les meir

Helseminister Andrei Usatii ønskjer å få i stand ein samarbeidsavtale med Hjelp Moldova. Føremålet er å sikra Kompetransesenteret for synshemma, og sikra det som som i sum er bygt opp gjennom ti års innsats for og med synshemma. Dette kom fram under det timeslange møtet Tatiana Ghidrimshi og Hans Bjørn Bakketeig hadde med ministeren i dag, 23. mars.


Les meir

Viktige møte

Fredag 23. mars deltek leiar for Hjelp Moldova, Hans Bjørn Bakketeig, og leiar for Synssenteret, Tatiana Ghidrimshi, på to viktige møte: Tidleg på dagen møter dei helseministeren, og etter lunsj deltek begge på eit større seminar om synshemma. Begge møta går føre seg i Chisinau, hovudstaden i Moldova.

Kåre Ness


Les meir

Irina Doni er tilbake frå fire vekers ferie i Italia. Turen til Venezia tok 17 timar. Først buss frå Chisinau i Moldova til Bucuresti i nabolandet Romania, og så vidare med fly. – Eg reiste åleine, og sov ikkje eit sekund undervegs. Eg tenkte at greier eg dette også, så finst det ingen grenser, seier den sterkt svaksynte 26-åringen.

Irina har det med å sprengja grenser. Ho tok juridisk embetseksamen på normaltid med topp karakterar. Under vårt første møte for to år sia var den nybakte advokaten i ferd med å førebu si første sak for retten. No gav ho oss audiens på kontoret sitt i nasjonalbanken der ho jobbar som senior jurist i lovavdelinga.


Les meir

Kvart år inviterer Jan Askvik i samarbeid med professor Valeriu Cusnir ved universitetssjukehuset Municipal i hovudstaden Chisinau, Moldova,  augelækjarar frå heile Moldova til seminar. På seminaret i mars 2012 føreleste Jan for eit trettitals augespesialistar frå heile Moldova.


Les meir

Meldinga om at Nicolae Timofti er vald til president i Moldova, er ikkje referert i norske medier. Verken NRK, Aftenposten eller VG reagerte på tips frå oss om saka. Europeiske nyheitsbyrå og media, inkludert svenske, har omtalt valet.


Les meir

Nicolae Timofte ny president i Moldova

Dommar Nicolae Timofti er i dag, fredag 16. mars, vald til ny president i Republikken Moldova. Han var einaste kandidat til embetet. Timofti fekk stemmene til alle 62 representantar som var til stades ved avrøystinga. Representantane for det moldovske kommunistpartiet har siste perioden ikkje møtt i parlamentet, og dei 39 kommunist-representantane deltok derfor ikkje i avrøystinga. Minst 61 representantar (av 101) må røysta for ein kandidat for at vedkommande kan velgjast til president.

Moldova har vore utan president i 917 dagar.


Les meir

Dei sit trufast med garn og pinnar og kreerer fargerike kunstverk meint å varma små barneføter – ein stad langt borte. For mange høyrer slike gjeremål fortida til. Men dei godhjarta strikkekvinnene finst framleis. Jamnt og trutt strøymer stappfulle posar med strikkalabbar inn til Hjelp Moldova.

Denne gongen var det ungar i barnelandsbyen Concordia i Pirita som fekk labbegåver. Borna her er enten foreldrelause, foreldra kan ha reist sin veg, eller dei er ikkje  i stand til å ta seg av borna. Gåvene skapte begeistring, for då dei små vakna tidleg morgon denne marsdagen, viste gradestokken minus 8.


Les meir

Side 30 av 37« Første...1020...2829303132...Siste »