Logo

Hans Bjørn Bakketeig fekk seg ei stor overrasking under Osøren Blues og Jazzfestival (OBJF) sitt bluesarrangement på Peppes, Os, den 31. august. Dei hadde nemleg bestemt seg for å støtta organisasjonen «Hjelp Moldova», og i pausen fekk han overrekt ein sjekk på 10 000 kroner til arbeidet med synshemma born i Moldova. Overraskinga var stor!


Les meir

Minneord om Marta Vevle

Til minne om Marta Vevle

Så er ikkje Marta med oss lenger. Ei av eldsjelene i hjelpearbeidet for Moldova er borte. Ho døydde 1. juli, 79 år gamal. Marta var ei hederskvinne! Det engasjementet ho viste og den innsatsen ho gjorde for Moldova, var heilt ufatteleg stort. Ho skaffa medlemmer og ho skaffa varer i store mengder. Det er ikkje få verdifulle kontakter som har blitt knytta på S-laget på Valestrand, der ho hadde sin arbeidsplass!


Les meir

Os Rotaryklubb har tildelt Paul Harris Fellow-prisen 2012 til Hans Bjørn Bakketeig. Prisen vart utdelt på Solstrand Hotell og Bad mandag 2. juli på eit ekstraordinært møte i Os Rotary.


Les meir

Leiar for Hjelp Moldova, Hans Bjørn Bakketeig, er utpeika til International Optometrist of the Year 2012. Bakgrunnen for at “World Council of Optometry” har gitt Hans Bjørn denne heiderstittelen, er hans langvarige arbeid for synshemma i Moldova. Hans Bjørn tok imot utmerkinga sundag 24. juni på opninga av årets verdskongress for optikarar i Chicago, USA.

– Dette er ei stor ære for meg som eg gjerne vil dela med dei eg arbeider saman med, både i Norge og Moldova. Det er eit prov på at vi arbeider seriøst på eit område som har stor betydning for mange. Eg vonar at utnemninga kan føra til at vi får eit gjennombrot når det gjeld å sikra det vi har bygt opp i Moldova dei siste 12 åra, seier årets verdsoptikar, Hans Bjørn Bakketeig, før han og kona stig om bord i flyet til Chicago.


Les meir

Utvida samarbeid Norge – Moldova

Os vidaregåande skule ønskjer elevutveksling med Ion Crianga Universitetet i den moldovske hovudstaden Chisinau. Bakgrunnen for dette er engasjementet skulen har hatt gjennom å dedikera solidaritetsaksjonen ved skulen til arbeidet Hjelp Moldova utfører i Moldova.

Bildet: Galina Gradinari er leiar for engelskseksjonen ved universitetet.


Les meir

24/5: 100.000 kroner frå Os vgs !

Inntektene frå årets solidaritetsaksjon ved Os Vidaregåande skule har passert 100.000 kroner. Pengane vert i desse dagar overført til Hjelp Moldova, og skal i hovudsak nyttast til det landsdekkande synsprosjektet organisasjonen driv i Moldova.

-Det går nesten ikkje an å finna ord for kor takksame vi er for den innsatsen elevar og tilsette ved Os vgs gjer, seier Hans Bjørn Bakketeig som leiar Hjelp Moldova. – Dette sikrar arbeidet vårt og hjelp til mange synshemma born og vaksne i Moldova, og det gjev i tillegg oss i organisasjonen ei moralsk støtte som betyr enormt mykje.

Bildet: Kristine Krokli, som er nyvald styremedlem i Hjelp Moldova og elev ved Os vgs, fortel at det no er kontakt med Os Gymnas, og at  også denne skulen truleg vil dedikera sitt solidaritetsarbeid til Moldova.


Les meir

Moldova-artikkel i Avisa Nordhordland

Laurdag 23 . mars 2012 hadde Avisa Nordhordland heilsides oppslag med tittel “Norsk hjelp gir håp i Moldova”. Artikkelen har tekst og bilde frå marsturen 2012.

Les artikkelen ved å følgja lenka: 2012 03 Nh Moldova artikkel

Andre presseoppslag finn du under fanen Presseklipp.


Les meir

Helseminister Andrei Usatii ønskjer å få i stand ein samarbeidsavtale med Hjelp Moldova. Føremålet er å sikra Kompetransesenteret for synshemma, og sikra det som som i sum er bygt opp gjennom ti års innsats for og med synshemma. Dette kom fram under det timeslange møtet Tatiana Ghidrimshi og Hans Bjørn Bakketeig hadde med ministeren i dag, 23. mars.


Les meir

Viktige møte

Fredag 23. mars deltek leiar for Hjelp Moldova, Hans Bjørn Bakketeig, og leiar for Synssenteret, Tatiana Ghidrimshi, på to viktige møte: Tidleg på dagen møter dei helseministeren, og etter lunsj deltek begge på eit større seminar om synshemma. Begge møta går føre seg i Chisinau, hovudstaden i Moldova.

Kåre Ness


Les meir

Irina Doni er tilbake frå fire vekers ferie i Italia. Turen til Venezia tok 17 timar. Først buss frå Chisinau i Moldova til Bucuresti i nabolandet Romania, og så vidare med fly. – Eg reiste åleine, og sov ikkje eit sekund undervegs. Eg tenkte at greier eg dette også, så finst det ingen grenser, seier den sterkt svaksynte 26-åringen.

Irina har det med å sprengja grenser. Ho tok juridisk embetseksamen på normaltid med topp karakterar. Under vårt første møte for to år sia var den nybakte advokaten i ferd med å førebu si første sak for retten. No gav ho oss audiens på kontoret sitt i nasjonalbanken der ho jobbar som senior jurist i lovavdelinga.


Les meir

Side 30 av 37« Første...1020...2829303132...Siste »