Logo
Hjelp Moldova har også i år eit Julegåveprosjekt der inntektene går til fem ulike tiltak: Hjelp Moldova sitt arbeid for synshemma, samt fire familiar som treng ei hjelpande hand. Klikk på "Les meir" for å finna ut korleis, kven og kva du støttar gjennom Julegåveprosjektet.
Les meir

Spennande oppgåver ventar

Arbeidet med å sikra utvikling og drift av synssenteret held fram, og er inne i ein spennande fase. Dette er konklusjonen etter at haustturen 2012 er over.  Vi har drøftingar med universitet og sjukehus om kva rolle synssenteret kan spela når det gjeld opplæring og utdanning av augelegar i framtida. Leiar for senteret, Tatiana Ghidirimshi, skal i løpet av kort tid disputera for doktorgrad med tema synshemming og integrering av synshemma. Dette er eit pionerarbeid, ikkje berre i Moldova, men i heile området omfatta av tidlegare Sovjetunionen. Bildet: Hans Bjørn er stolt over Tatiana som har levert doktorgradsarbeidet og er klar til å forsvara avhandlinga.
Les meir

Trailaren parkert og vi tek helg

Nils Fredrik Nilsen er ein veteran i norsk langtransport, og har kjørt langturar i Europa sia 1970-talet. Turen frå Bergen til Chisinau er meir enn 3000 kilometer, og tek om lag fem døgn. I ettermiddag i dag, 3. november, parkerte han bilen og tok helg før returen måndag. Siste oppgåva i Chisinau denne gongen var lossing av eit parti stolar og bord til Ion Crianga universitetet der Galina Gradinari underviser. Bildet: Ein konsentrert trailarsjåfør følgjer med i høgrespegelen medan han ryggar den store trailaren på plass.
Les meir

Trailar, toll og tømming

Torsdag 1. november kom Nils Fredrik Nilsen med meir enn 100 kubikkmeter last i trailaren.  Idet mørket la seg over den moldovske hovudstaden dagen etter, var bilen tom - nesten. Meir enn 30 menn og kvinner tok del i lossing og fordeling av lasset; vel 60 lese-TV og anna optisk utstyr, fleire pallar med splitter nye sjukehusklede og ein del møblar, m.m. Bildet: Trailarsjåfør Nils Fredrik manøvrerer seg bak bilen for å opna dørene for tollinspeksjon. Mørke skyer leverte kraftig morgonregn og traileren måtte parkera i eit sølehav i grusen ved tollstasjonen. Seinare vart det sol og 18 grader pluss.
Les meir
-Eg har som mål at svaksynte i Moldova skal få same rettar og vilkår som svaksynte i Norge. Då må moldovske legar vita kva det vil seia å vera svaksynt, læra moderne diagnoseteknikk, og forstå kva muligheiter den enkelte synshemma  har om han eller ho får dei rette hjelpemiddel.  For mange, kanskje majoriteten av helsepersonell i Moldova, trengst det ei bevisstgjering og haldningsendring for at dei skal skjøna verdien av å integrera og rehabiliera menneske med nedsett funksjonsevne, seier Hans Bjørn Bakketeig. Den 31. oktober heldt Hans Bjørn forelesing på Municipal Universitetssjukehus for ti augespesialistar med dette som tema. Forelesinga var ein del av obligatoriske kurs moldovske legar jamnleg må gjennomgå for å oppretthalda legelisensen. Bildet: Professor Valerij Cousnir (i kvit frakk) introduserte Hans Bjørn til augelegane. 
Les meir

Glede og tårer for nye briller

Francesca Ticu, fire år og i rosa kjole (bildet), ler og ler når ho ser seg sjøl i speilet med briller på. -De har gjort meg til ei gammal dame, skrattar ho, ser og ser, og synest det ho ser er heilt OK. Det vart ein tøff dag på synssenteret denne siste oktoberdagen i 2012.
Les meir

30/10: Oppfølgjing i sør

-Det er gjevande og kjekt å helsa på kollegaer i Sør-Moldova og utveksla erfaringar. Oppfølgjing er ein viktig og naudsynt del av arbeidet vårt. Det inspirerer  og engasjerer, seier Tatiana Ghidirimshi og Hans Bjørn Bakketeig. Legar frå poliklinikkane i sør var mellom dei første som deltok på kursa for personale som arbeider med synshemma, Tysdag denne veka hadde  dei to gjensyn med kollegaer i Comrat og Ceadir - Lunga. I byen Comrat var det også sett av tid til utredningar av to sterkt synshemma jenter; den eine var 12 år gamle Tatiana Urum (bildet) som får seg nye briller neste gong Hans Bjørn kjem til Moldova.
Les meir
Anastasia Capani (14) var flinkaste eleven i klassen før ho fekk hjernesvulst med sterk synshemming som biverknad etter to operasjonar. Med handicappet sitt får ho ikkje lenger gå på skulen, men må ta til takke med heimeundervising nokre dagar i veka. Likevel er ho ei smilande og livsglad jente. Ho greier ikkje stå i ro når ho får besøk frå hovudstaden og frå Norge; men sitrar av spenning og forventning, pratar i eitt sett, smiler og ler.
Les meir

Siste trinn før disputasen

Tatiana Ghidirimshi leverte i dag (29.10.12) inn si doktorgradsavhandling til tredje og siste kommisjon for godkjenning. Ho reknar med å kunnna disputera tidleg på nyåret 2013. Tema for avhandlinga er rehabilitering av synshemma. Tatiana si avhandling er eit pionerarbeid ikkje berre i Moldova, men truleg i heile Aust-Europa. Vi i Hjelp Moldova er glade på Tatiana sine vegne, og føler at vi har vore ein god medhjelpar og støttespelar i arbeidet.
Les meir

Ny tur til Moldova

Nytt besøk 26. oktober – 10. november 2012. Denne gongen får vi med oss trailar. Nils Fredrik Nilsen er som vanleg sjåfør. Han kjem truleg fram torsdag 1. november. Mesteparten av lasset består av synshjelpemiddel slik som til dømes leseTV og spesialoptikk. Her er og med utstyr for operasjon av grå stær. I tillegg har vi med ein del møblar og nye sjukehusuniformer. Hans Bjørn Bakketeig og Kåre Ness kom til Chisinau før helga. Dei nyt godt av sein, moldovsk sommar med dagtemperaturar opp mot 20 grader. Bildet: Synshemma Anastasia frå Cjaeder-Lunga i Sør-Moldova har fått hjelp på Synsenteret tidelegare. No skal vi på oppfølgjingsbesøk heime hjå henne.
Les meir