Logo

Elevrådet ved Os vidaregåande skule (Os vgs) har i år bestemt seg for å gi ein dag til støtte for ”HJELP MOLDOVA”.  Årets Solidaritetsaksjon ved Os vgs går av stabelen i april/mai 2011 og skal vera avslutta før 17. mai. I aksjonstida tek elevane på seg ulike arbeidsoppgåver til ein minstepris på 300 kroner dagen.

– Dette er berre heilt fantastisk. At Os vgs støttar oss slik er ei tillitserklæring, og betyr utruleg mykje for arbeidet vårt, seier Hans Bjørn Bakketeig som leiar Hjelp Moldova.


Les meir

Linda og Ivar: Reisebrev frå Moldova

Sambuarparet Linda Ulvik og Ivar Dahl frå Sotra reiste til Moldova saman med Hjelp Moldova i mars 2011. Ivar hadde vore med som trailarsjåfør tidlegare. Linda var førstegangsreisande til Moldova. Intrykka var mange. No har Ivar skrive reisebrev. Les brevet ved å klikka på lenka under.

http://findus.vm.bytemark.co.uk/moldova/


Les meir

Balti – nest størst i Moldova

Bălţi er den nest største byen i Moldova med om lag 190 000 innbyggjarar. Byen vert ofte  kalla ”den nordlege hovudstaden” og er eit viktig senter for industri, kultur, undervising, handel og transport. Hjelp Moldova kom til Bălţi første gong på slutten av 1990- talet då me besøkte blindeskulen der.

Bildet: Fridomshelten Stefan Cel Mare har fått si statue i Balti også. (Foto frå Wikipedia)


Les meir

21/3: Positive signal frå ministeren

-Vi må byggja vidare på den innsatsen Hjelp Moldova har gjort for synshemma gjennom mange år, sa Arbeids-, familie- og sosialminister Valentina Buliga då ho møtte oss i byen Cosieri i dag, måndag 21. mars. Det var difor svært positivt at ministeren inviterte leiaren for Synssenteret, Tatiana Ghidirimshi, til nytt møte i departementet alt i neste veke.


Les meir

20/3: Ny seng for søstrene Surugiu

Familien Surugiu har fått midlar frå Hjelp Moldova sitt Julegåveprosjekt. For pengane kjøpte mamma Surugiu ny seng til jentene sine.

Dumitrita (bildet) på åtte år er midt i søstreflokken på seks. Ho syntest det er stas å flytta opp frå golvmadrassa som jentene delte før. No søv dei fire minste søstrene på tvers nederst i ny køyeseng medan storesøstrene deler toppetasjen.


Les meir

Umetteleg behov for synshjelp

Andrea Petreanu (7) frå Cantimir i Sør-Moldova er fødd med grøn stær. Ho er operert to gonger. Ein gong som baby, og ein gong rett før ho fylde to år. Om småborn ikkje får hjelp med stær, vil det få dramatiske følgjer for utviklinga deira. Korleis det går med synet til Andrea på lang sikt, er uvisst. Mora er uroa fordi Andrea held bøkene så tett inn til augene. Tatiana og Hans Bjørn undersøkjer Andrea for å gje henne best mogeleg synshjelpemiddel. Dei vil følgja med henne også i åra frametter.


Les meir

18/3: -Ein avgjerande dag

Roland Vieru (64) sier dette er ein av dei viktigaste dagane i livet hans. Jan Askvik skal operera høgre auga hans for grå stær. I tillegg er auga skadd av ein vaier. Roland Vieru er ein kjend kulturperson i Moldova. Han er biletkunstnar og filmskapar. Mest av alt elskar han å laga teiknefilm. Han fortel om kunstnarlivet. Humoristisk og levande. Om problema i sovjetperioden. No har han problem med synet. Han har høyrt om Jan Askvik, og er takksam for å komma i hans hender.

Bildet: Operasjonen er i gang for Roland Vieru


Les meir

Valentina Lupan er augespesialist og avdelingsleiar på Municipal Universitetssjukehus. Ho og kollegaene har alt montert det nye utstyret dei fekk med trailaren for nokre dagar sia. Når kollega Jan Askvik, som har skaffa mykje av utstyret kjem på besøk, har dei spørsmål om bruk og funksjon. På bildet må Hans Bjørn vera prøvekanin når Valentina måler kromming på hornhinna.

Alt teknisk utstyr ved synsavdelinga på universitetssjukehuset er levert frå Norge gjennom Hjelp Moldova.


Les meir

17/3: -Umogeleg før Hans Bjørn kom

Ana Chioru (18) kom i følgje med mor si til Synsenteret for å henta nye briller. Ho har venta i knapt eit halvt år etter at Hans Bjørn undersøkte augne hennar i oktober i fjor. Ho er svært lysømfintleg og det vesle ho ser, er vagt og konturlaust. Med dei nye brillene får ho ikkje lenger vondt av lyset, og konturane vert klarare. På den måten får ho eit meir komfortabelt liv som svaksynt. I dag fekk 10 personar nye briller. Dei fleste av desse ser så godt med dei nye brillene at dei kan greia seg på eiga hand utan å vera avhengig av andre.

– Dette var ikkje mogeleg i Moldova før Hans Bjørn kom, seier Tatiana Ghidirimshi, leiar for Synssenteret.


Les meir

16/3: Ungeni vil vera best

– Eg er glad for at Dimitri er ung og engasjerer seg som han gjer i faget sitt. Det lovar godt for framtida!

Lidia Craciun er sjukehusdirektør i grensebyen Ungeni, berre nokre kilometer frå Romania. Ho er sjef for 650 tilsette. 100 av desse er legar. Ein av legane er augekirurg Dimitri Gaibu. Det er han direktøren omtalar. I dag opererer Dimitri går stær (katarakt) pasientar saman med Jan Askvik. Jan underviser på moderne utstyr. Utstyret fekk Dimitri av Hjelp Moldova i oktober i fjor.

-Eit stort steg fram for sjukehuset at vi kan operera kataraktpasientane sjølve, seier Lidia Craciun.


Les meir

Side 33 av 36« Første...1020...3132333435...Siste »