Logo

20/3: Ny seng for søstrene Surugiu

Familien Surugiu har fått midlar frå Hjelp Moldova sitt Julegåveprosjekt. For pengane kjøpte mamma Surugiu ny seng til jentene sine. Dumitrita (bildet) på åtte år er midt i søstreflokken på seks. Ho syntest det er stas å flytta opp frå golvmadrassa som jentene delte før. No søv dei fire minste søstrene på tvers nederst i ny køyeseng medan storesøstrene deler toppetasjen.
Les meir

Umetteleg behov for synshjelp

Andrea Petreanu (7) frå Cantimir i Sør-Moldova er fødd med grøn stær. Ho er operert to gonger. Ein gong som baby, og ein gong rett før ho fylde to år. Om småborn ikkje får hjelp med stær, vil det få dramatiske følgjer for utviklinga deira. Korleis det går med synet til Andrea på lang sikt, er uvisst. Mora er uroa fordi Andrea held bøkene så tett inn til augene. Tatiana og Hans Bjørn undersøkjer Andrea for å gje henne best mogeleg synshjelpemiddel. Dei vil følgja med henne også i åra frametter.
Les meir

18/3: -Ein avgjerande dag

Roland Vieru (64) sier dette er ein av dei viktigaste dagane i livet hans. Jan Askvik skal operera høgre auga hans for grå stær. I tillegg er auga skadd av ein vaier. Roland Vieru er ein kjend kulturperson i Moldova. Han er biletkunstnar og filmskapar. Mest av alt elskar han å laga teiknefilm. Han fortel om kunstnarlivet. Humoristisk og levande. Om problema i sovjetperioden. No har han problem med synet. Han har høyrt om Jan Askvik, og er takksam for å komma i hans hender. Bildet: Operasjonen er i gang for Roland Vieru
Les meir
Valentina Lupan er augespesialist og avdelingsleiar på Municipal Universitetssjukehus. Ho og kollegaene har alt montert det nye utstyret dei fekk med trailaren for nokre dagar sia. Når kollega Jan Askvik, som har skaffa mykje av utstyret kjem på besøk, har dei spørsmål om bruk og funksjon. På bildet må Hans Bjørn vera prøvekanin når Valentina måler kromming på hornhinna. Alt teknisk utstyr ved synsavdelinga på universitetssjukehuset er levert frå Norge gjennom Hjelp Moldova.
Les meir

17/3: -Umogeleg før Hans Bjørn kom

Ana Chioru (18) kom i følgje med mor si til Synsenteret for å henta nye briller. Ho har venta i knapt eit halvt år etter at Hans Bjørn undersøkte augne hennar i oktober i fjor. Ho er svært lysømfintleg og det vesle ho ser, er vagt og konturlaust. Med dei nye brillene får ho ikkje lenger vondt av lyset, og konturane vert klarare. På den måten får ho eit meir komfortabelt liv som svaksynt. I dag fekk 10 personar nye briller. Dei fleste av desse ser så godt med dei nye brillene at dei kan greia seg på eiga hand utan å vera avhengig av andre. - Dette var ikkje mogeleg i Moldova før Hans Bjørn kom, seier Tatiana Ghidirimshi, leiar for Synssenteret.
Les meir

16/3: Ungeni vil vera best

- Eg er glad for at Dimitri er ung og engasjerer seg som han gjer i faget sitt. Det lovar godt for framtida! Lidia Craciun er sjukehusdirektør i grensebyen Ungeni, berre nokre kilometer frå Romania. Ho er sjef for 650 tilsette. 100 av desse er legar. Ein av legane er augekirurg Dimitri Gaibu. Det er han direktøren omtalar. I dag opererer Dimitri går stær (katarakt) pasientar saman med Jan Askvik. Jan underviser på moderne utstyr. Utstyret fekk Dimitri av Hjelp Moldova i oktober i fjor. -Eit stort steg fram for sjukehuset at vi kan operera kataraktpasientane sjølve, seier Lidia Craciun.
Les meir

15/3: Distribusjon og rekneskap

Galina Gradinari er listeførar og kontaktperson mot styresmaktene for alle varene på trailaren Hjelp Moldova hadde med på mars-turen 2011. For henne betyr det 10 dagars arbeid på førehand, og nesten like mykje i etterkant. Alle varer skal førast med ein kostnad og ei vekt - i detalj for kvar vare til kvar einskild mottakar. Til slutt skal alt summerast, og då tålest ingen avvik. Oppdagar kontrollerande styresmakt at noko ikkje stemmer, kan det verta ubehageleg. Meir om dagens mottakarar under.
Les meir

Langhelg i Moldova

Sambuarparet Linda Ulvik og Ivar Dahl frå Sotra slo seg saman med Hjelp Moldova dagane rundt 12. og 13. mars. Ivar hadde vore med som trailarsjåfør tidlegare. Linda var førstegangsreisande til Moldova. Begge var med på fullt program alle dagane (sjå tidlegare reportasjar), og fekk oppleva ein oval week-end utanom standard. Bildet: Besøket hjå søskenparet Anna og Andrej vekte sterke kjensler. Kvinna i midten er nabo og slektning som tek seg av dei to foreldrelause borna.
Les meir

14. mars: -Som balsam for sjela

Augekirurg Lilia Luchianiue ser alltid like mykje fram til at kollega Jan Askvik kjem til sjukehuset hennar i Moldovas nest største by, Balti, 13 mil nord for Chisinau: - Han er som balsam for sjela, seier ho. Det var Jan Askvik, spesialist og kirurg ved Bergen Øyelegesenter, som introduserte moderne augekirurgi i Moldova. Det er seks år sia han første gong reise ned saman med Hjelp Moldova som då hadde starta opp arbeidet for synshemma. Ein gong i året reiser Jan til Moldova for å vidareutdanna, stimulera og motivera sine moldovske kollegaer.
Les meir

14. mars: -No kan eg sjå paraden!

Mekanikar i tankdivisjonen i Den Raude Arme i Baltikum, Ghenadie Popov, er ein høgt dekorert helt frå andre verdskrigen. Han hadde ikkje bruk for briller då han slost mot tyskarane i det dei her kallar Den store patriotiske fedrelandskrigen.  No skrantar synet til veteranen frå Dondocheni nord i Moldova, på grensa mot Ukraina. I dag fekk 84-åringen nye briller. Den gamle soldaten takka i "giv akt" stilling og utbraut: -No kan eg sjå og ta del i paraden på sigersdagen over nazistane, 9. mai!
Les meir