Logo

170.000 kr frå Os vidaregåande skule!

Elevane ved Os vidaregåande skule gir over 170.000 kroner til Hjelp Moldova. Pengane er samla inn gjennom solidaritetsaksjonen skulen har gjennomført i inneverande skuleår, pluss året før. -Eg er mållaus over innsatsen og det strålande resultatet, sa Hans Bjørn Bakketeig, leiar for Hjelp Moldova, då han fekk vita dei gode nyheitene måndag 13. juni. I løpet av kort tid får Hans Bjørn på vegne av Hjelp Moldova overrekt sjekken som bevis på den store pengegåva.
Les meir

Hjarteknusaren

Daniel sjarmerte alle i senk med sitt gode humør og vinnande smil. Litt beskjeden i starten, men anna var ikkje å venta i møtet med ein flokk framandfolk. Daniel er fire år og har Downs. Foreldra greidde ikkje å ta seg av eit barn med slikt handicap. Mora ville ikkje sjå guten meir. Faren sa han var død. Tante Ana kunne ikkje tru det, og gav seg ikkje før ho fann barnet. Då var Daniel sterkt understimulert og forsømt. -Eg vart mor for to månader sia, seier Ana (32). Då adopterte ho tantebarnet sitt. I løpet av den korte tida som har gått, er Daniel vorte som ein ny gut. Snart går han på eigne bein.
Les meir

– Eg finn ikkje ord…

Ion Bugaescu sier han finn ikkje ord for det han føler, men pratar likevel som ein foss. Andletet, ikledd nye briller, talar sitt eige språk. For 27 år gamle Ion vil 17. mai 2011 stå som ein personleg fridomsdag.

Omlag 25 personar har fått utlevert og tilpassa nye briller under besøket vårt i mai 2011. Hans Bjørn og Tatiana har undersøkt 43 personar som får briller eller andre hjelpemidlar i løpet av året. Bildet: Ion Bugaescu med gamle og nye briller. 
Les meir

Hans Bjørn på JournalTV Moldova

Den 18. mai opna Hans Bjørn Bakketeig "Norwegian Centre" på Ion Crianga universitetet i Chisinau, Moldova. JournalTV laga nyheitsreportasje frå hendinga. Ved å følgja lenka under, kan du sjå innslaget. Gå fram slik: 1) Klikk på lenka. 2) Klikk på bildet som kjem fram i den store ruta. 3) Klippet med Hans Bjørn startar ca kl 15.59. Det vil seia at du finn det godt forbi midten på tidslina (play-lina). Lykke til! http://www.jurnaltv.md/ro/news/citeste-tabloidul-apropo-258255/# Kåre Ness
Les meir

20/5: Engelskkurs byggjer sjøltillit

- Like viktig som at dei lærer språk, er det at deltaking byggjer sjølkjensle. Det er kursleiar og initativtakar Galina Oltu som seier dette. Ho har invitert ti jentar og gutar i alderen 10 - 12 år på tre månaders engelskopplæring; dobbeltime ein gong i veka. Borna kjem frå svært fattige og barnerike familiar. Hjelp Moldova betaler kursutgiftene. Etter klassebesøk i dag, inviterte vi ungane på McDonald.
Les meir

20/5: Klart for tilbygg på nr 74

Barnehage nr 74 i Chisinau har lenge ønskt seg gymsal/terapirom/aktiviteslokale der born med fysiske handicap kan få trent stive musklar og lemmer. No er draumen i ferd med å gå i oppfylling. Barnehagen har fått godkjent planane, og kan i realiteten setja i gang arbeidet. Direktør Iurie Binzari i entreprenørselskapet Tricomplex SRL er klar å starta opp grunnarbeidet.

Bildet: Teikningane for utvidinga er stempla og klare.
Les meir

19/5: God sak frå Ungeni

Det unge ekteparet Olesia og Dimitru Gaibu tok mot delegasjonen frå Hjelp Moldova i heimen sin med god mat og god drikke. Ho er farmasøyt ved regionsjukehuset i Ungeni. Han er lege og augekirurg. I mars i år tok Dimitru Gaibu, på vegne av sjukehuset, mot ei omfattande utstyrspakke frå Hjelp Moldova, og augekirurg Jan Askvik var med og tok utstyret i bruk. Dimitru seier at utan dette utstyret hadde dei ikkje hatt noko spesialavdeling for oftalmologi i Ungeni. (Oftalmologi; frå gresk; ophthalmos 'auge' og logos 'lære' er det spesialfeltet innen medisin som tek for augelidingar). Bildet: Olesia og Dimitru Gaibu (Foto: Hans Bjørn Bakketeig)  
Les meir

18/5: – Blodig urettferdig

Valeri B frå ein landsby nær Criuleni aust i Moldova er 33 år gammal, og mista synet på eine auga då han var 3-4 år. Som 10 åring fekk han katarakt (grå stær) på det andre auga. Guten vart operert, etter "gamlemåten"; noko som innber at dei fjernar linsa på auga. Dette må igjen kompenserast med ekstremt sterke briller. Valeri er stort sett åleine. Foreldra er borte, og han har ein sjuk bror. Valeri har ikkje kunna skaffa seg arbeid grunna synshemminga. Hadde han budd i Norge, hadde han for lenge sia fått hjelp. Det han har mangla, heilt til idag, er 20 minutt hjå optikar eller synslege, og ei tilpassa brille. - Så urettfredig er det å vera fattig i eit fattig land, seier Tatiana Ghidirimshi etter at ho og Hans Bjørn har undersøkt den unge mannen. I september får han nye briller. Bildet: Hans Bjørn tek mål for å gje Valeri rett storleik på brillene.
Les meir
Hans Bjørn Bakketeig fekk æra av å klippa snora og dermed opna Det norske senteret på avdeling for lærarutdanning ved Ion Crianga Universitetet i Chisinau. Hendinga vart kringkasta direkte på moldovsk TV via kanal Journal 7. Rektor sa det var ei stor og viktig  hending for universitetet, og takka for den norske hjelpa som er eit viktig bidrag for at utdanningsinstitusjonen kan gje studentane moderne språkundervising med moderne hjelpemidlar. Bildet: Leiar for engelskseksjonen ved universitetet for lærarutdanning, Galina Gradianri, til venstre, saman med Hans Bjørn Bakketeig og rektor ved universitetet. Til høgre fotografen for Journal 7 TV som sørga for at hendinga vart sendt direkte på moldovsk  TV.
Les meir

17. mai-møte med moldovsk minister

Tatiana Ghidirimshi dekorerte den moldovske vise-helseminister Gheorghe Turecanu med stor 17. mai-sløyfe på den norske nasjonaldagen. Ministeren kvitterte med å bruka ein heil time på representantane for Hjelp Moldova. Gheorghe Turecanu sa seg lei for at den moldovske regjeringa ikkje kunne lova økonomisk støtte til Synssenteret Hjelp Moldova har etablert. Den økonomiske og politiske situasjonen i landet tillet ikkje det. Han lova imidlertid hjelp til å skaffa nye og betre lokale til senteret, og han understreka bedtydningen av, og takka Hjelp Moldova for arbeidet organisasjonen har har lagt ned i løpet av snart 20 år. Bildet: Tatiana Ghidirimshi festar 17. mai-sløyfa på jakka til Gheorghe Turecanu.
Les meir