Logo

Laurdag 14. mai besøkte Hans Bjørn og Tatiana sjukehuset i byen Riscani nordvest i Moldova, om lag tre timars biltur frå hovudstaden Chisinau. Besøket der var det første for Hjelp Moldova sine representantar. Likevel møtte dei kjentfolk då dei kom fram. To av legane hadde gått på kurs hjå Hans Bjørn tidlegare. - Dei tok godt mot oss, og vi fekk eit godt inntrykk  av personalet. Men her er mykje ugjort og oppgåver i massevis. Dei manglar rett og slett alt. Prøvekassen dei har med utstyr for diagnose er så mangelfull at dei er ikkje i stand til utføra ei skikkeleg undersøking av augene til folk, fortel Hans Bjørn på Skype frå Chisinau.
Les meir

13/5: Tre tøffe og travle

Hans Bjørn Bakketeig, leiar for Hjelp Moldova, har lagt bak seg tre travle og tøffe dagar i Moldova. Han og Tatiana Ghidhirimshi, leiar for Synssenteret, har jobba tett med utredningar av omlag 20 born i hovudstaden Chisinau og landets nest største by, Belti i Nord-Moldova. I Chisinau har dei besøkt Voinicel Kompetansesenter for multihandicappa born, Barnehage nr 135 for blinde og svaksynte, blindeskulen i Belti, samt Municipal Universitetssjukehus. - Vi har som vanleg eit stramt program, fortel Hans Bjørn, og legg til at slik skal og må det vera når ein skal rekkja over alt som er ønskjeleg i løpet av eit avgrensa tidsrom. Meir om Hans Bjørn sine gjeremål finn du under.
Les meir

Hans Bjørn reiser til Moldova

10. mai reiste Hans Bjørn Bakketeig på to vekers opphald i Moldova for å følgja opp arbeidet på Synssenteret og dei andre prosjektaktivitetane Hjelp Moldova står bak. Hans Bjørn arbeider tett med dr Tatiana Ghidirimshi som er dagleg leiar for senteret. - Eg ser alltid fram til at Hans Bjørn kjem hit. Han er ein fantastisk ressurs, og inspirerer oss alle, seier Tatiana. - Uten han hadde vi aldri kunna bygd opp senteret og tilbodet vi i dag har for svaksynte i landet vårt. Under finn du hovudelementa i programmet Hans Bjørn jobbar med dei neste to vekene.
Les meir

2-årsjubileum for Synssenteret

I dag, 29. april 2011, feirer det nasjonale kompetansesenteret for synshemma 2-årsjubileum. Det var viseministeren i ministeriet for familie- og sosiale saker som høgtideleg opna senteret. Hendinga vekte stor merksemd, og var innslag nummer to på den moldovske dagsrevyen. Leiar for senteret, dr Tatiana Gidhirimshi, fortel at i loggen står det per dato oppført at senteret har behandla 1111 pasientar. I tillegg har Tatiana og hennar medarbeidarar, inkludert Hans Bjørn Bakketeig som er leiar for Hjelp Moldova, teke hand om ei rekkje pasientar lokalt over heile landet.
Les meir
Elevrådet ved Os vidaregåande skule (Os vgs) har i år bestemt seg for å gi ein dag til støtte for ”HJELP MOLDOVA”.  Årets Solidaritetsaksjon ved Os vgs går av stabelen i april/mai 2011 og skal vera avslutta før 17. mai. I aksjonstida tek elevane på seg ulike arbeidsoppgåver til ein minstepris på 300 kroner dagen. - Dette er berre heilt fantastisk. At Os vgs støttar oss slik er ei tillitserklæring, og betyr utruleg mykje for arbeidet vårt, seier Hans Bjørn Bakketeig som leiar Hjelp Moldova.
Les meir

Linda og Ivar: Reisebrev frå Moldova

Sambuarparet Linda Ulvik og Ivar Dahl frå Sotra reiste til Moldova saman med Hjelp Moldova i mars 2011. Ivar hadde vore med som trailarsjåfør tidlegare. Linda var førstegangsreisande til Moldova. Intrykka var mange. No har Ivar skrive reisebrev. Les brevet ved å klikka på lenka under. http://findus.vm.bytemark.co.uk/moldova/
Les meir

Balti – nest størst i Moldova

Bălţi er den nest største byen i Moldova med om lag 190 000 innbyggjarar. Byen vert ofte  kalla ”den nordlege hovudstaden” og er eit viktig senter for industri, kultur, undervising, handel og transport. Hjelp Moldova kom til Bălţi første gong på slutten av 1990- talet då me besøkte blindeskulen der. Bildet: Fridomshelten Stefan Cel Mare har fått si statue i Balti også. (Foto frå Wikipedia)


Les meir

21/3: Positive signal frå ministeren

-Vi må byggja vidare på den innsatsen Hjelp Moldova har gjort for synshemma gjennom mange år, sa Arbeids-, familie- og sosialminister Valentina Buliga då ho møtte oss i byen Cosieri i dag, måndag 21. mars. Det var difor svært positivt at ministeren inviterte leiaren for Synssenteret, Tatiana Ghidirimshi, til nytt møte i departementet alt i neste veke.
Les meir

20/3: Ny seng for søstrene Surugiu

Familien Surugiu har fått midlar frå Hjelp Moldova sitt Julegåveprosjekt. For pengane kjøpte mamma Surugiu ny seng til jentene sine. Dumitrita (bildet) på åtte år er midt i søstreflokken på seks. Ho syntest det er stas å flytta opp frå golvmadrassa som jentene delte før. No søv dei fire minste søstrene på tvers nederst i ny køyeseng medan storesøstrene deler toppetasjen.
Les meir

Umetteleg behov for synshjelp

Andrea Petreanu (7) frå Cantimir i Sør-Moldova er fødd med grøn stær. Ho er operert to gonger. Ein gong som baby, og ein gong rett før ho fylde to år. Om småborn ikkje får hjelp med stær, vil det få dramatiske følgjer for utviklinga deira. Korleis det går med synet til Andrea på lang sikt, er uvisst. Mora er uroa fordi Andrea held bøkene så tett inn til augene. Tatiana og Hans Bjørn undersøkjer Andrea for å gje henne best mogeleg synshjelpemiddel. Dei vil følgja med henne også i åra frametter.
Les meir