Logo

Synssenteret vårt – eller Low Vision Center som det heter i Chisinau – kan i år feire 10-årsjubileum. I den anledning har vi lyst å presentere noen av våre ansatte: Ludmila Zolotco og Tatiana Chistol. Her er Ludmilla og Tatiana sammen med Tatiana Ghidirimschi 17. mai.
Les meir

Våre dører er opne …

-Våre dører er opne. Det er bodskapen frå statsminister Pavel Filip. No inviterer styresmaktene i den moldovske republikken Hjelp Moldova til samarbeid. Det skjer 12 år etter at Hjelp Moldova opna sine dører. Det er tid for handling, tid for samhandling, tid for å visa at ord og avtalar er meir enn fraser og skulderklapp. . Bildet: Opne dører: Det er vesle Daniel det dreier seg om. Han og 100.000 andre svaksynte i Moldova
Les meir
Dokumentarfilmen”Europas bakgård”, laga av Ida Kleppe i Corax film i nært samarbeid med Hjelp Moldova, har vunne pris for beste internasjonale dokumentarfilm på WT Os Intenasjonale Filmfestival på Os.  Utdrag frå filmen vert vist på årsmøtet til Hjelp Moldova 27. februar 2011. Bildet: Olia er ei av dei fire kvinnene vi møter i filmen. Ho greier seg sjøl på garden sin og har mista trua på mannfolk etter å ha overlevt fleire ektemenn.
Les meir
Julegåveprosjektet 2010  fekk inn over 17.000 kroner! Søskenparet Ana (12) og Andrej (9) har i god tid før jul fått seg nye sko for julegåvepengar frå Norge. Dei foreldrelause søskena er mellom dei som får nyta godt av midlane frå Hjelp Moldova sitt Julegåveprosjekt.   Bildet: Ana og Andrej fekk møte julenissen framfor det store juletreet på torget i Chisinau.
Les meir

Hans Bjørn valobservatør i Moldova

Hans Bjørn Bakketeig, leiar for Hjelp Moldova, var til stades under parlamentvalet 28. november 2010 for å observera forholda for blinde som ønskte å stemma. – Eg er imponert over måten dei gjorde dette på. Det var enkelt og tillitsvekkjande, seier Hans Bjørn som også fortel om stor medieinteresse for opplegget. 
Les meir

Familie/tuberkuloseprosjektet

Familie/tuberkuloseprosjektet: I ei rekkje år freista vi hjelpa tuberkuloseramma barnefamiliar med å etablera ein god nok hygienisk standard i heimen for å få bukt med sjukdommen. Dette har vore svært krevande. Alkoholproblem i familiane har gjort at innsatsen vår har gitt lite igjen. Vi har difor avslutta dette prosjektet som prosjekt. Imidlertid er vi framleis engasjert i ein familie som fekk nytt hus av oss. (Sjå bildet). Det såg ut som dette skulle få ein bra utgang, men framilien slit på mange område (ikkje alkohol). Trass i samarbeid med den lokale, kommunale sosialetaten,  er vi ikkje trygge på at vi lukkast slik vi gjerne ville. Kåre Ness  
Les meir

Julegåveprosjektet 2010

Julegåveprosjektet held fram også i 2010. Medlemmer og andre kan kjøpa ”aksjebrev” som alternativ julegåve. Pengane som kjem inn, vert nytta for trengande familiar eller enkeltpersonar med tanke på å gje dei eit løft i juletida. Prosjektet har betydd mykje for ei rekkje vanskelegstilde dei siste åra; både i form av pengar/mat/utstyr, men det har også betydd mykje for mottakarane at det er nokon som tenkjer på dei. Lenke til: 2010 Hjelp Moldova - julegavetips 2010 Bildet: Maria Stefirta har fått hjelp fra julegaveprosjektet de tre siste årene. Moren har ofret alt for å ta seg av den 20 år gamle multihandikappede sønnen Pavel  fra han ble født. Les mer om familien i Julegavetipset på lenken over.
Les meir

Barnehage nr. 74 i Chisinau

Barnehage nr. 74 i Chisinau: Nr 74 har fått rehabilitert bad og toilett, her er lagt nye golv, og tilført nytt utstyr og hjelpemidlar. Midlane kjem i hovudsak frå basarane ved Spelhaugen Dagheim for psykisk handicappa i Fyllingsdalen. Spelhaugen har utført eit realt underverk for born og tilsette ved nr 74. Første gong Hjelp Moldova kom til barneheimen vart vi møtt med skepsis (på same måte som vi vart førte gong ved «Statoil-sjukehuset). Dei hadde hatt gjestar før som lovde å koma tilbake med hjelp, men som aldri kom. No vert vi tekne mot som heltar og velgjerarar, og personalet veit ikkje kva godt dei kan gjera for oss når vi er der. No ønskjer barnehagen å byggja ein liten gym-sal på utearealet ved barneheimen, og er nesten i mål med dei ca 10000 Euro som trengst for å realisera dette. Leggetid på nr 74: Her søv ungane i kvar si "kommodeskuff seng" under dyner med nytt trekk på. Vegg i vegg har kvar avdeling nyoppussa baderom og toilett.
Les meir

Kort prosjektoversikt 2010/2011

1) Synsprosjektet: Hovudinnsatsområdet vårt er, og skal i tida framover vera Synsprosjektet. Det kan vi igjen dela inn i: a) Arbeidet ved Det nasjonale kompetansesenteret for synshemma. Kompetansesenteret vart opna av viseministeren i "sosialdepartementet" våren 2008, og representerer på mange måtar summen av nær 10 års arbeid med og for synshemma i Moldova. Arbeidet har gått ut på opplæring av fagpersonale, diagnostisering og formidling av synshjelpemiddel. Hjelp Moldova har tilsett og løner lege, sjukepleiar og ein stabsfunksjon. Augelege og spesialist Tatiana Gidhirimshi leiar sentert. Bildet: Ung gut med splitter ny spesialbrille. Brilla er festa til hovudet/panna fordi guten har ein hudsjukdom på nasa, og derfor ikkje toler ei brille som kviler på nasa. Gjett om han var glad då han fekk ny brille heilt gratis på synssenteret!
Les meir
Tidlig i.november gikk den 9. basaren til inntekt for barnehjem nr 74 i Chisinau av stabelen: Kr 32.259,50 går uavkortet til barnehjemmet. Der sparer de for å kunne bygge ny gymfløy som et tilbygg til eksisterende bygning (se bildet til venstre).
Les meir