Logo

Fint oppslag i avisa “Strilen”

Strilen hadde laurdag 1. oktober tre sider om arbeidet vårt i Moldova. Klikk på lenkene for å lesa PDF-filer av oppslaget: . . 2014 11 03 Strilen oppslag Sjølve oppslaget 2014 11 03 Strilen Siste side oppslag 2014 11 03 Strilen framsida   Kåre Ness    
Les meir

Ein ambassadør på besøk

Vesle Daniel er med mor si på reise. Dei har nådd målet; Synssenteret i Chisinau. Den svaksynte åtteåringen har si livs oppleving. Med ny lupe i handa greier han å lesa tekst og tal på mamma sin Nokia. Det er fleire gjestar på senteret i dag. Praten går. Daniel snappar opp ordet ambassadør: -Er det verkeleg ein ambassadør her? Kan eg i så fall få helsa på han, undrast han . Bildet: Daniel med ny lupe.
Les meir

Med ambassadøren til Tiraspol

I eit halvt års tid har Hjelp Moldova jobba med born og tilsette i Barnehage nr 44 i Tiraspol, hovudstad i utbrytarstaten Transnistru. Oppdragsgjevar er United Nations Development Program (UNDP) i Moldova. Torsdag fekk barnehagen besøk av den norske ambassadøren til Romania og Moldova. Tove Bruvik Westberg gledde seg over det det ho såg av norsk bistandsarbeid.

Bildet: Nokra av borna i Barnehage 44 som fekk møta ambassadør Tove frå Norge.


Les meir

Omset lærebok til moldovsk

Hjelp Moldova i samarbeid med Norges Optikarforbund/Optometry Giving Sight og Brian Holden Vision Institute har etablert eit opplæringsprogram i optometri ved univeristetet i Chisinau. Kurset er praktisk og teoretisk, og går over 13 veker. Deltakarane er i hovudsak nyutdanna augespesialistar som er i turnusteneste. Det finst ikkje moldovske lærebøker i faget. Men no er Brian Holden sitt 660 sider store kompendium på engelsk; "Basic Refraction for Opthalmologists" omsett og klart til trykking på moldovsk språk. Eit pionerarbeid initiert og utført av Hjelp Moldova og samarbeidspartnarane.
Les meir

Fargerikt i Moldova
Les meir

Haust i Moldova 1
Les meir

Haust i Moldova 2
Les meir

Kjøper utstyr til poliklinikkar

Hjelp Moldova kjøper inn 20 nye sett med basisinstrument for diagnostisering av synshemma. Utstyret skal delast ut til poliklinikkar og sjukehus over heile Moldova. Klinikkane får tildelt utstyr i tur og orden. Med det skjer først etter at augespesialistane som jobbar ved institusjonane, har har fått opplæring i bruk av utstyret og korleis dei på beste måte kan hjelpa og rettleia synshemma pasientar.

Les meir

Nr 74: Ferdigstiller tilbygget

Hjelp Moldova inngår avtale med entreprenørselskapet Tricomplex SRL om ferdigstilling av tilbygget i Barnehage nr 74 i Chisinau. Tilbygget skal innehalda aktivitetsrom for dei funksjonshemma borna i Nr 74. Midlane, nær 200.000 kroner, kjem frå solidaritetsarbeid ved dei vidaregåande skulane på Os, i Fusa og Langhaugen i Bergen.
.
.
Bildet: Hans Bjørn og barnehagestyrar Liuba stadfestar avtalen om ferdigstilling

Les meir

Os og Fusa i Moldova

Tidlig i oktober reiste en gruppe elever og lærere fra Fusa vgs, Os vgs og Os gymnas til Moldova. De tre skolene har engasjert seg i solidaritetsarbeid for Hjelp Moldova. I Moldova fikk elevene se hvordan pengene de tjener gjennom solidaritetsarbeidet blir brukt og kommer befolkningen til nytte. Under kan du lese litt om hva de opplevde. Bildet: Besøk hos en storfamilie der 12 av medlemmene er synshemmet.
Les meir