Logo

Pavel Stefirta (25) er multihandicappa. Han treng pleie og tilsyn 24 timar i døgnet, Mor Maria har har teke seg av Pavel, barnet sitt, med stor omsorg, varme og kjærleik kvar dag sia han vart fødd. Pavel ligg mesteparten av tida si i senga
Les meir

Søstre berga av julegåvepengar

Tatiana (22) og Julia (18) møter oss ein kald oktoberdag i Chisinau. To beskjedne, foreldrelause jenter med altfor mykje livserfaring. Dei treng hjelp til livsopphold og utdanning. Julegåvepengar frå hjelp Moldova sine støttespelarar sikrar trygge rammer rundt jentene. Julia og Tatiana er med i Julegåveprosjektet
Les meir

Mihaela (11) – Berga av Tatiana

Mihaela grip rundt Tatiana og held fast. Vil ikkje sleppa taket. Tårene renn frå den vesle jenta på 11. Gjensynet vert så sterkt. Mihaela hadde svulst på hjernen og vart operert. Ho mista nesten synet. Heldigvis kom ho i kontakt med Tatiana. På synsenteret fekk ho briller og sakkundig hjelp. No klarer ho seg fint og er flink på skulen.
Les meir

Dimitri får gå på vanleg skule!

-Er dette fint, spør Dimitri (7)  mor si og viser stolt fram eit 3- tal han har har skrive på lese-TVen sin. Dimitri har berre 6% syn, og kan ikkje gjere nytte av briller. Med lese-TV frå Synssenteret kan likevel Dimitri gå på vanleg skule. Bildet: Dimitri lærte å lesa med hjelp av lese-TVen!
Les meir

Verdens synsdag 9. oktober

I anledning Verdens synsdag den 9. oktober, oppfordrer Norges Optikerforbund (NOF) alle sine medlemmer til å gi en synsundersøkelse til prosjekt i Moldova. På denne viktigste synsdagen i året er det ulike aktiviteter i kjedene, i enkeltbutikker og på Høgskolen i Buskerud. Alle medlemmene i NOF har i disse dager mottatt et brev med følgende ordlyd:
Les meir

Tett program i oktober

Laurdag 27. september  reiser Hans Bjørn Bakketeig på ny tur til Moldova. Første oppdrag er å vera vert for i alt 13 elevar og lærarar frå dei vidaregåande skulane på Os og i Fusa. Gruppa skal gjesta Moldova i perioden 30. september til 4. oktober. Ti dagar seiare kjem ei ny gruppe på fire elevar og ein lærar frå Langhaugen vgs i Bergen.  Elevar og lærarar skal med sjølsyn få sjå og erfara kva pengane dei samlar inn gjennom solidaritetsarbeid ved skulane, går til. Bildet: Hans Bjørn Bakketeig, optikar og leiar for Hjelp Moldova, brukar svært mykje av tida si på jobb i Moldova. Når han er heime, har han god kontakt med Tatiana Ghidirimshi som er augespesialist og sjef på Synssenteret.
Les meir

Over 30 000 kr frå Bamble vgs!

Ulike aktivitetar ved Bamble vidaregåande skule i Telemark gav 30 230 kroner til arbeidet med og for svaksynte i Moldova. Hjelp Moldova takkar hjarteleg for pengane! Vi vonar at samarbeidet med skulen held fram, og at representantar for elevar og lærarar kan vera med til Moldova neste år for å sjå korleis midlane kjem til nytte.
Les meir

Skoler klar for Moldova

Hans Bjørn Bakketeig og Tonje Stølsnes Faanes har hatt møte med de tre skolene som skal på tur uken før høstferien i Bergen (30. september til 4. oktober);  Os vgs, Os gymnas og Fusa vgs. Bildet er fra møtet med lærere og elever ved de tre skolene.
Les meir
-Aktivitetsnivået har vært stort på synssenteret i løpet av sommeren – vi jobber vi hardt, men med glede. Tirsdag denne uken var vi tilbake i Tiraspol, Transnistria, og sjekket åtte barn. Det er mye arbeid som må gjøres både der og for våre pasienter hjemme, sier dr. Tatiana Ghidirimshi, leder for Hjelp Moldovas synssenter.
 
...
Bilde: Synstesting i barnehage nr. 44 i Tiraspol. Arbeidet i denne barnehagen for svaksynte barn er sponset av UNDP.

Les meir

Sommarnytt frå Moldova

Mykje godt arbeid er utført i Moldova i løpet av sommaren.  Neste 13 vekers optometrikurs for augelegar startar opp til hausten, og arbeidet med å førebu ei permanent optometriutdanning ved det Medisinske universitetet i Chisinau er godt i gang. Hans Bjørn Bakketeig og samarbeidspartnarane hans har vore aktive heilt fram til midten av juli. Bildet, frå venstre: Legane Stela og Tatiana saman med sjukepleiar Liuda syter for at  pasientarbeidet ved Synssenteret går som planlagt også i sommarmånadene. 
Les meir