Logo

Samarbeid og vennskap

Hjelp Moldova har inngår samarbeids- og vennskapsavtale med Holosnita kommune.

I løpet av det siste året har organisasjonen hatt jevnlig kontakt med kommunen nord i Moldova. Vi har fått kommet tett på personer som styrer kommunen. I tillegg har vi lært en rekke av kommunens innbyggere å kjenne.

Hjelp Moldova inviterte 2 representanter fra Holosnita kommune til Norge i begynnelsen av november. Formålet var å belyse løsninger innen vann og avløp. Mye informasjon og praktiske løsninger ga ideer og kunnskap som blir nyttig i den videre planleggingen for å få rent vann og avløpsordninger til innbyggerne i Holosnita.

Det 5 dager lange oppholdet resulterte også i en samarbeids- og vennskapsavtale mellom organisasjonen og kommunen. Formålet med avtalen er å øke kunnskapen mellom oss. Vi har mye å lære om og av hverandre. Sammen vil vi stå sterkere i arbeidet med å hjelpe vanskeligstilte.


Les meir

Et vellykket oppdrag

Vi inviterte representanter fra Moldova til Norge for å gi de en bred innføring i forskjellige vann- og avløpssystemer. Hjelp fra Alver kommune og tolk Daniela Nedzelschi var helt avgjørende for at dette skulle bli et vellykket besøk. Etter 4 dager med fullpakket program kan vi si oss svært fornøyd med resultatet.

Frank Herland, Rune Seim og Knut Espetvedt fra Alver kommune viste gjestene hvordan de arbeider for å gi innbyggerne rent vann. De demonstrerte renseprosesser og prøvetaking av vann. Det ble informert om viktigheten av å ha rent vann uten virus/bakterier og med rett PH-verdi. Kontrollsystemer som fanger opp eventuelle avvik i vannkvalitet, og hvordan avvik løses. Overvåking av ledningsnett, og alarmsystemer. Innovative løsninger som ga ideer og viktig informasjon som kan benyttes for å oppnå målsettingen med å tilby rent vann til Holosnitas innbyggere.

Vi ble tatt med på befaringer på diverse anlegg i Alver. Blant annet Storavatn vannverk, pumpestasjoner og høydebasseng i Knarvik og på Eknes. På Seim ble det befaring av pumpestasjon og renseanlegg for kloakk.

Gjestene er imponert over hvordan vann- og avløpssystem fungerer i Alver. I Holosnita har de hverken kommunalt vann eller avløp. Det er et stort ønske om å kunne tilby innbyggerne i Holosnita rent vann i springen, og få på plass et avløpssystem Med erfaringer, ideer og inntrykk fra dagene i Norge, reiser de tilbake til Moldova med et stort håp om at også innbyggerne i Holosnita en dag skal kunne få rent og trygt vann i springen.

Fra venstre Lilian Cosciug, Rune Seim, Radion Padure, Heidi Kleiven, Jarle Ådlandsvik, Knut Espetvedt og Frank Herland

Les meir

Moldovere på Norgesbesøk

Hjelp Moldova har invitert, og får i disse dager besøk fra Moldova. Det er ordfører Radion Padure og ingeniør Lilian Cosciug fra kommunen Holosnita nord i Moldova som avlegger Vestlandet et besøk. Formålet med besøket er å se hvordan vi løser prosesser med vann og avløp her i Norge.

Holosnita kommune er en forholdsvis liten kommune med ca 800-1000 husstander. Kommunen ligger nord-øst i Moldova, mot grensen til Ukraina. Kun elven Dnistr skiller kommunen fra nabolandet i øst.

I Moldova er det fremdeles 26% av befolkningen som ikke har tilgang på rent og trygt drikkevann. Holosnitas innbyggere er blant disse. Kommunen har i en periode gjort undersøkelser, og jobber for å tilrettelegge for drikkevann og gode sanitære forhold for innbyggerne.

Hjelp Moldova ønsker i denne planleggingsprosessen å bidra til at Holosnita kommune finner gode løsninger på vann og avløp. Dette er grunnen til at organisasjonen har invitert representantene til Norge. I samarabeid med Alver kommune, vil gjestene få en bred innføring i forskjellige vann- og avløpssystemer.

Alver kommune har stilt seg svært positiv til å vise de moldovska gjestene hvilke løsninger kommunen har på vann og avløp. De har derfor laget et solid program, som går over 2 dager, med blant annet befaringer, praktiske arbeider og dataovervåking.

Våre gjester fra Moldova har aldri vært i Norge tidligere. Foruten faglig program, vil gjestene bli tatt med på sightseeing til Bergen, hvor blant annet Fløyen står på programmet.


Les meir

Synssenteret i Chisinau

Hjelp Moldovas synsprosjekt har strekt seg lengst ut i tid av alle våre prosjekter. Etter mange år med drift og utvikling, driftes senteret fra nå av uten driftstilskudd fra Hjelp Moldova.

Siden stiftelsen av synssenteret har Hjelp Moldova månedlig bidradd med midler til blant annet lønninger, husleie og daglige driftsutgifter. Utgifter til spesialbriller laget i Norge, samt synshjelpemidler er også dekket av organisasjonen.

Opp gjennom årene har innsatsen Hans Bjørn Bakketeig har lagt ned i prosjektet vært helt avgjørende. Hans kunnskaper og spisskompetanse som optiker, har vært suksessfaktoren som har resultert i at tusenvis av svaksynte moldovere har fått synshjelp. Han har også vært hovedpersonen bak opprettelsen av optometristudiet ved det medisinske universitetet i Chisinau.

I en årrekke er det blitt jobbet mot myndighetene i Moldova for å få anerkjent synssenteret som et offentlig tilbud innen øyehelse. Det er derfor gledelig at dette arbeidet nå har gitt resultater. Moldovske styresmakter anerkjenner synssenteret som medisinsk institusjon, og tar nå del i den økonomiske driften av senteret.

Hjelp Moldova kan i fremtiden bidra med økonomisk støtte til spesialbriller. Vi vil også kunne bidra med synshjelpemidler som doneres organisasjonen.

Synsprosjektet har vært et svært viktig prosjekt for øyehelsen i Moldova. Det bidro til å sette søkelys på viktigheten av godt syn for å kunne fungere i hverdagen. Det har også bidradd til at kompetansen innen øyehelse har økt betraktelig.

Hjelp Moldova vil fra nå av følge utviklingen innen øyehelse fra sidelinjen. Vi er sikre på at det arbeidet som er lagt ned frem til i dag vil utvikle seg i positiv retning i fremtiden.


Les meir

Livet på landsbygda

Det er stor forskjell på livet i byen sammenliknet med livet på landsbygda i Moldova. I byene er det mulig å få seg arbeid, og dermed penger til det viktigste. På landsbygda derimot er det kummerlige levekår. Det er mangel på arbeidsplasser, og vanskelig å få endene til å møtes. Noen familier må få hjelp av naboer, venner og familie for å få mat på bordet hver dag.

På vår siste Moldovatur får vi komme på besøk til familien Catan. De bor i landsbyen Holosnita. De er fattige på gods og gull, men de er rike på antall barn.

Vi ankommer småbruket til familien Catan. Eiendommen er inngjerdet, og på innsiden står en liten hund og varsler vår ankomst. Den gir tydelig beskjed om at vi burde forholde oss i ro på utsiden, og vi adlyder. Det tar imidlertid ikke lange stunden før fruen i huset, Serafima, kommer i døren med en baby på armen. Hunden får streng beskjed om å holde fred. Porten blir åpnet på vidt gap, og vi blir ønsket varmt velkommen.

En smilende småbarnsmor tar i mot oss, og vi lurer på hvordan familien har det i hverdagen. Vi spør Serafima om hun har jobb, og hun bekrefter tilbake, at ja, det har hun. Hun er tydelig stolt. Vi vil gjerne vite hva hun jobber med, og Serafima svarer: "Jeg har 5 barn". Minstejenta på armen er bare 4 måneder, i dørsprekken skimter vi 3 nysjerrige smågutter, og nr 5 i søskenflokken er på skolen.

Å ta seg av 5 småbarn er en fulltidsjobb. Det forstår vi godt, men det gir ingen inntekt til familien. Mannen i huset har en strøjobb hos kommunen, og det gir noen sårt trengende kroner inn til husholdningsbudsjettet. En fulltidsjobb ville gitt ca 2-3 tusen norske kroner i lønn. En strøjobb gir betydelig mindre. Vi får også opplyst at det er 3 besteforeldre på gården, og de får en liten pensjon som gjør at storfamilien har noen ekstra midler til mat og drikke. Pensjonen i Moldova tilsvarer ca 1000 norske kroner i måneden.

Vi blir tatt med inn i huset for å hilse på de eldste i familien. I et soverom ligger mor til Serafima. Hun brakk foten for 2 måneder siden, og er fremdeles sengeliggende. I et annet rom ligger svigermor og svigerfar. Svigermoren har vært sengeliggende i flere år, og er pleietrengende. Svigerfar er blind, og trenger også hjelp. Ingen av besteforeldrene er i stand til å hjelpe til på gården. De er selv avhengig av hjelp. Serafima har 5 barn og 3 pleietrengende foreldre å ta seg av. Hun er stolt av jobben sin.


I bakgården står et par skur. I det ene er det en flokk med høner, og i det andre en drektig ku. Kua holder familien med melk, og nå skal hun tilføre familien økte matressurser i form av flere bidragsytere i fjøset. Hønene gir familien egg, og i tillegg er bestanden såpas stor at det blir noen egg til overs som kan selges på markedet. Hønene og kua fores med blant annet maiskolber. Hele bakgården er full av maisplanter om sommeren. Det gir mat til både mennesker og dyr. I tillegg dyrkes det i bakgården også andre grønnsaker og frukt til eget bruk.

Tiden kan skrus 100 år tilbake i tid. Slik lever familien Catan. Vann hentes i bøtter i brønnen. Vann til matlaging, vann til drikke, vann til avlinger og vann til husdyra. Jordbruksarbeid gjøres for hånd. Ingen traktor, ingen jordfreser, ingen jordbruksmaskiner, og heller ingen hest. Det kan bli utfordrende om helsen ikke er bra. Ikke alle har det. Rå muskelkraft og god helse er nøkkelen til at mat kommer på bordet.

Det er et puslespill å få pengene til å rekke til slik at familien har nok mat. Familien har ikke råd til å kjøpe brød. Det baker Serafima selv. Brød er noe av det billigste man kan spise, og det går mye brød hos familien Catan. Serafima kjøper inn mel i store sekker. Det er billigere enn å kjøpe i smått. Når det er 10 munner å mette i familien, så går det 1 sekk i uka. Vi ser et par nybakt brød stå til avkjøling. De er ikke EU-standard. To enorme brød som dekker dagsbehovet til hele storfamilien. Serafima baker megabrød hver dag.

En skulle tro at å leve under så vanskelige kår slik familien Catan gjør, fører til depresjoner, håpløshet og likegyldighet. I løpet av vår snarvisitt ser vi det stikk motsatte. En tydelig stolt Serafima som tar seg av familien sin. En ungeflokk som finner på barnestreker, lek og ablegøyer tross mangel på leker. En familie som håper og tror på en bedre framtid.

Det er slike levekår, som Catan-familien og flere med dem, lever under, som er en av grunnene til at Hjelp Moldova holder fram med å hjelpe vanskeligstilte i Moldova. I tiden framover konsentrerer organisasjonen seg om livet på landsbygda. Vi ønsker å bidra til bedre levekår, og en bedre hverdag for liten og stor. Hjelp Moldova har som familien Catan, også troen på at alle i Moldova skal få det bedre i framtiden.

Vi håper også du har troen på at Europas fattigste land skal få bedre levekår i framtiden. Ta gjerne kontakt med en i styret om du ønsker å bidra sammen med oss. Moldova trenger vår hjelp.


Les meir

Årsmøtet i Hjelp Moldova 2022 valde Heidi Kleiven til ny leiar. Styret ser no slik ut:

Leiar: Heidi Kleiven
Nestleiar: Jarle Ådlandsvik
Kasserar: Sveinung Mo
Sekretær: Robert Davidsen
Styremedlem: Galina Gradinari

Varamedlemmer:
Vidar Fløysand
Oddmund Skår

Gratulerer med valet, og lukke til med arbeidet!


Les meir

I løpet av de siste dagene er 3 trailere, fra System Trafikk på Osterøy, lastet fulle med varer til Moldova. I lasten er det blant annet rullestoler, mat, feltsenger, tepper og sengetøy til flyktningleirene. I tillegg har vi varer med til det ortopediske sykehuset i Chisinau, og til landsbyene Holosnita og Curesnita nord i landet.

System Trafikk har stilt med lagerlokale til alle varene vi har mottatt de siste ukene. Nå i helgen har ansatte også jobbet dugnad for å få lasten sikkert og korrekt stuet på bilene. Med eksperthjelp på stuing og logistikk har vi fått plass til absolutt alt som er blitt donert til organisasjonen.
Trailerne er fulle, og tirsdag kjører de om bord i Fjordline med kurs for Moldova. De vil kjøre samlet på turen gjennom Europa. Vi ønsker sjåfører og medhjelpere god tur.

Hjelp Moldova vil takke alle som har bidradd til at vi kan hjelpe både ukrainere og moldovere i denne vanskelige tiden. Hjelpen vil garantert være kjærkommen. Tusen, tusen takk!


Les meir

Store gaver fra små givere

Elevene på Kløvheim skule har gravd dypt i leikekassen. Der fant de et variert utvalg av leiker som de gir bort til barn i Moldova. Leikene skal fordeles på 2 barnehager - en i landsbyen Holosnita og en i landsbyen Curesnita. Gavene fra skolebarna fraktes til Moldova neste uke. I påsken vil barnehagebarn bli nye eiere ev leikene fra Kløvheim.

Hjelp Moldova fikk tidligere i år invitasjon fra Kløvheim skule med anmodning om å fortelle om barn og barns levekår i Moldova. Temaet var dele med andre, giverglede og barns levekår i andre land.

Organisasjonen viste bilder fra Moldova. Elevene på Kløvheim fikk se og høre hvordan det var å være barn i et land langt borte fra Norge. Vi sammenliknet norske forhold med hvordan barn levde og hadde det på landsbygden i Moldova. Det var store kontraster.

Foto: Strilen

Skolebarna var lydhøre og nysgjerrige på mange ting. En etter en rakk de opp hånden, og spurte om alt et barn ønsker å få svar på. Det var en tankevekker at vann måtte hentes i bøtter, utedo var en realitet, og at alle barn ikke hadde sykkel. At det mest sannsynlig ikke var noe som het lørdagsgodt heller, ja det var nesten ikke til å forstå.

Det ble spurte om vi trodde barna i Moldova ville bli glad for leikene som kommer fra Kløvheim. Flotte lastebiler, dukker, baller, puslespill og uteleiker vil garantert bli verdsatt i barnehagene. Vi tror det blir nesten som julaften midt i påskehøytiden i Moldova.

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er leiker-1024x498.jpg

En av elevene lurte også på hvorfor vi heller ville reise til Moldova i stedet for å feire påske? Et meget godt spørsmål fra en liten pjokk. Svaret han fikk var at det finnes ingenting i hele verden som er så kjekt som å se hvor glad barna i Moldova blir når de får gaver fra Norge. Det svaret var han meget godt fornøyd med.


Les meir

Selskapet Trygve Tønjum Import AS har nylig feiret 100-års jubileum. I den forbindelse ønsker de å donerer en full trailerlast med mat og drikke til ukrainske flyktninger i Moldova. Ikke nok med det. Selskapet dekker også transportkostnadene.

Trygve Tønjum Import AS er et heleid datterselskap av Tønjum Invest AS som er lokalisert i Bergen. Selskapet er en uavhengig importør av et komplett utvalg av frukt, grønt og bær til det norske markedet.
Hovedkunder er distribusjonssentralene til ledende supermarkedskjeder over hele Norge.

I samarbeid med Hjelp Moldova skal varene fra Tønjum transporteres fra Bergen, gjennom Europa og til Moldova. En av de første dagene i april blir de lastet på trailer. Noen dager senere, og før påske, vil varene være tilgjengelig for utlevering i flyktningleirene.

Det er betydelig mengde varer som blir donert av Tønjum. Det kan nevnes 1,5 tonn hvetemel, 1/2 tonn sukker, 200 kg syltetøy, 2 tonn pasta, mye variert hermetikk, kaffe og te. I tillegg er det morsmelkerstatning, bleier og 2000 glass med barnemat.

Takket være denne generøse gaven fra Tønjum, ser det nå ut til at vi reiser til Moldova snarlig med 3 fulle trailere. Lastingen skjer som sagt en av de første dagene i april. Om du fremdeles sitter på noe du ønsker å sende til Moldova, eller vil gi noen kroner, så er det ennå ikke for sent. Kontakt styret om du lurer på noe.

Tusen takk til Trygve Tønjum Import AS

Foto: Trygve Tønjum Import AS

Les meir

Antall flyktninger øker stadig

Strømmen av flyktninger fra Ukraina er stadig økende på grenseovergangene i Moldova. De møtes av frivillige moldovere som tilbyr skyss enten i buss, minibuss eller privatbil. Noen flyktninger ønsker å bli i Moldova, og skysses til flyktningleirer. Andre ønsker seg videre til det europeiske kontinentet, og blir skysset til den rumenske grensen.

Moldova har opprettet flyktningleirer rundt om i hele landet. Under ser du bilde av en flyktningleir som er opprettet på en fotballbane i byen Falesti. Falesti ligger nord i landet mot den rumenske grensen. Denne flyktningleiren er opprettet med humanitær hjelp fra Tyskland. Leiren har plass til ca 500 flyktninger.

Foto: Pro-TV Moldova

I teltleiren er det feltsenger og varme tepper. Det kommer godt med. Om natten kryper gradestokken ned mot 0 grader. Våren er ennå ikke kommet til Moldova. Varmegradene kan ennå la vent på seg.

Den moldovske ambassaden melder om et økende behovet for mat og vann i tillegg til varme tepper, telt og feltsenger. Vi i Hjelp Moldova har derfor satt apparatet i sving for også å skaffe til veie proviant som vi skal frakte til Moldova. I tillegg ønsker vi å donere penger til matforsyning som kan kjøpes i Moldova. På den måten hjelper vi både de ukrainske flyktningene og det moldovske næringslivet.

Vil du være med å gi en skjerv som går til mat og vann til flyktningene fra Ukraina, så benytt vår vipps eller bankkonto, og merk gaven din "Ukraina".

Vipps 107524

Bankkonto 3626.07.23590


Les meir