Logo

Julegåveprosjektet 2017 resulterte i 25.000 kroner! Pengane går uavkorta til familiane som er omtalte i prosjektavisa. Tusen takk til alle som kjøpte gåvebrev.
Les meir

Grieg Foundation held fram støtta

Grieg Foundation har gjeve tilsagn om 250.000 kroner i driftstilskot, og ytterlegare 350.000 kroner i samband med at utanriksdepartementet avsluttar si støtte til synsprosjektet i Moldova. Støtta frå Grieg Foundation har vore heilt avgjerande for at organisasjonen har kunna driva arbeidet for og med synshemma i Moldova på eit høgt fagleg nivå.
Les meir
Os vgs har avslutta sin årlege solidaritetsaksjon til inntekt for Hjelp Moldova, og 180.000 friske kroner er sett inn på konto. I løpet av dei tre siste åra har elevane ved skulen samla inn 530.000 kroner! Hjelp Moldova takkar hjarteleg for årets bidrag!
Les meir
Gode ønskje for 2018, og takk for at du støtta oss i året som gjekk. Best wishes for the coming year, and thank you very much for supporting us in 2017.
Les meir
TV2 har tildelt Hjelp Moldova plass på reklamefri dag 25. desember. . Filmen vert vist på TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Livsstil, TV 2 Nyhetskanalen og TV 2 Sportskanalen.   Bildet: Frå "Mirakelet i Moldova" Flimmer Film . Du kan lesa meir om reklamefrie dagar på TV2 her: http://www.tv2.no/a/3887142
Les meir
Christmas Greetings to all of you from all of us in Help Moldova. Peace, good will and happiness for you at Christmas and always. Gledeleg jul til alle! Crăciun fericit!  
Les meir

Høgtideleg slått til Riddar

I slutten av oktober blei det kjend at Hans Bjørn Bakketeig var slått til riddar av første klasse av Den Kongelege Norske Fortjenesteorden. Under ei tilstelling i Griegsamlingen i Oseana onsdag førmiddag fekk Hans Bjørn det synlege beviset overlevert frå leiar av ordenskanseliet, Sigvald Hauge, som på vegne av H.M. Kong Harald sto for overrekkinga.
Les meir

Gje ei julegåve med meining

Hjelp Moldova vil også i år gje medlemmer og andre høve til å kjøpa gåvekort til jul. Pengane som kjem inn, vert uavkorta fordelt på åtte fattige familiar som vi har etablert kontakt med i Moldova. Les meir under om korleis du kjøper gåvekort.
Les meir

Hans Majestet Kongen har utnevnt Hans Bjørn Bakketeig til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden. I august ble også seksten ambassadører tildelt denne utmerkelsen.
. Les meir ved å følgja lenka til Kongehuset sine heimesider: Lenke til Kongehuset  
Les meir

BIFF: Elevar i møte med heltane

Kor e alle heltar hen? Overalt. Møt superheltane frå røynda! BIFF syner tre inspirerande filmar om enkeltmenneske som gjer ein stor skilnad med sitt heltemot. Slik introduserte Bergen Internasjonale Film Festival (BIFF) årets skuleturné i Hordaland. Som ein av tre filmar var "Mirakelet i Moldova" med på turnéen som vart vist for fem vidaregåande skular i fylket. Og helten sjøl, Hans Bjørn Bakketeig, var med og møtte elevane til samtale og diskusjon etter kvar framsyning.
Les meir