Logo

Russiskvennlege Igor Dondon fekk 48,5 % av stemmene i første valomgang. Europavennlege Maia Sandu 38,2 %. Dermed går valet vidare til ein runde nummer 2. Dette er første direkte presidentval i Moldova på 20 år, og ein kamp mellom dei som ønskjer tettare band til Russland og dei som ønskjer integrasjon med Europa. Hjelp Moldova assisterte ved tre val-lokale; Balti i nord, hovudstaden Chisinau og Basarabeasca i sør. Her kunne svaksynte røysta ved teknisk hjelp av våre representantar og leseTV maskiner.
Les meir

Lastebil undervegs til Moldova

For første gong på tre år sender vi lastebil til Moldova. Som vanleg står Nils Fredrik Nilsen for transporten. Bilen hans er propp full med varer. Det viktigaste er forsyningar til Synssenteret slik som leseTV og anna utstyr for behandling av synshemma. Bildet: Nils Fredrik har kjørt meir enn 60 laster frå Norge til Moldova.
Les meir
Vi fikk en minneverdig og sterk opplevelse da tolv deltakere fra Os vgs, Fusa vgs og Os gymnas reiste til Moldova 4. - 8. oktober for å se arbeidet Hans Bjørn Bakketeig og Hjelp Moldova driver – på nært hold.
Les meir

Gratulasjonar frå høg og låg

Sjefen sjøl, Hans Bjørn, fylde 60 for ein månad sia medan han var på visitt i heimlandet. I Moldova sto dei i kø for å gratulera då han kom tilbake. Statsministeren sjøl, Pavel Filip, sende helsing på vegne av regjeringa og tildelte jubilanten Diplom av 1. grad for ekstraordinær innsats i Moldova.
Les meir

What does Daniel see?
Kva ser Daniel?

Daniel (10) har fått briller, lupe og leseTV. No kan han bu med familien sin og gå på heimeskulen. Men kva veit klassekameratane til Daniel om det å vera å vera synshemma? Det fekk dei innsyn i då Tatiana og Hans Bjørn besøkte skulen deira i landsbyen Peresecina. Daniel (10) has got glasses, lupes and CCTV for reading. These devices enable him to live at home with his family, and to be like an ordinary pupil in the village school. But what do his class mates know about being visually impaired? That is what they learned the other day when Tatiana and Hans Bjørn visited Daniel's school in his village. Bildet: Med simuleringsbriller forstår klassekameratane kva Daniel ser. Picture: By means of special glasses, Daniel´s classmates get an idea of what he sees.
Les meir

Chasing The Great Gans

I to år har Flimmer Film følgt og jakta Hans Bjørn (i Moldova Gans Bjorn). Om eit års tid er dokumentaren om Hans Bjørn og arbeidet i Moldova klar for TV2 og STV. Ein sein kveld i september var det Hans (Gans) som jakta Flimmer i ein sølvgrå Opel  gjennom mørke gater i Chisinau. Flimmer Film have produced numerous documentaries for Norway and international distribution. For two years they have been chasing Hans Bjørn, (in Moldova Gans Bjorn) following him closely in Norway and Moldova. Next year the documentary will be shown on TV in Norway and Sweden. A dark evening in September it was Gans chasing Flimmer from a silver grey Opel in the centre of Chisinau.
Les meir

Klart for laserskyting

Senteret for synshemma er utrusta med nytt og avansert utstyr for diagnose og behandling. Snart skal den splitter nye laseren takast i bruk. Dette er ei maskin som kan redda tusenvis av diabetikarar frå å verta blinde. Bildet: Den nye laseren kan hindra tusenvis av menneseke frå å verta blinde.
Les meir

Ein heilt vanleg dag… eller ?

Fredag 9. september. Ein heilt vanleg dag på Synssenteret. Føremiddagen gjekk med til utlevering av nye briller. Det vil seia, vanleg dag, kva er det, og for kven? For dei som fekk nye briller, var denne fredagen  kanskje ein av dei viktigaste i livet... Bildet: "Takk skal du ha, du er ein kjempekar, Hans Bjørn".
Les meir
Det visest ikkje utanpå at du er drapsmann. Siste dagane har vi møtt 61 slike. Augesjekk på to små rom i Rezina fengselet, avdeling for livstidsfangar. Vakthaldet er strengt. Sikkerheitsnivået høgt. Fangane har gjort dei fryktelegaste brotsverk. . Bildet: Dei gjorde jobben, Hans Bjørn, Tatiana G, Ludmila og Tatiana C
Les meir

Møte med den nye tid

-  Arbeidsdagen vår har endra seg totalt. I dei nye lokala med nytt og moderne utstyr er vi i stand til å yta langt betre service for endå fleire pasientar. Etter eit halvt år i nye lokale er det berre positive tonar å høyra frå dei fire tilsette ved Hjelp Moldova sitt Senter for synshemma. . Bildet: Sjøl augespesialistar kan få augeproblem: Sjef for Synssenteret, Tatiana Ghidirimshi (til venstre) har fått vondt på  det eine auga og vert undersøkt av kollega Tatiana Chistol på den nye slit-lampen; eit instrument som måler retina i auga og trykk i auga.
Les meir