Logo

Moldovsk møbeljakt

Dei nye lokala for Synssenteret skal opnast tysdag. Alt er nytt og fint, lyst og hygienisk, og i samsvar med lover og føresegner for helseføretak. Når arealet er firedobla, trengst det litt nye møblar og. UtanriksKÅREspondenten har vore med på oppmåling og møbeljakt. Møbeljakt. Tatiana i tet, Hans Bjørn to steg bak.
Les meir

Ein minister å tru på

Den nye statsråden for sosiale saker, familie og arbeid, Stela Grigoras, inviterte Hjelp Moldova til samarbeid i sitt første møte med organisasjonen: -Vi må laga ein samarbeidsavtale, sa ministeren.
Les meir
Bergen-Syd Soroptimistklubb har inngått et prosjektsamarbeid med Hjelp-Moldova. Målet er å bedre livssituasjonen for unge blinde og svaksynte gjennom "likemannsarbeid". . Evelyna, sterkt synshemmet "superjente", gleder seg til å være prosjektleder. 
Les meir

Bygger optometri i Moldova

Moldova startar etter alt å døma opp fire-årig optometriutdanning ved Det medisinske Universitetet i Chisinau frå hausten av. Dette er eit gjennombrot for optometrifaget, ikkje berre i Moldova, men for heile Aust-Europa. Bak etableringa står Høgskolen i Sørøst-Norge. Initiativet kom frå Hans Bjørn Bakketeig og Hjelp Moldova.
.
.
Bildet: Snart klart for optometri ved Det medisinske Universitetet i Chisinau.

Les meir

Årsmelding 2015

Året 2015 var eit godt år for Hjelp Moldova takk vere gode medarbeidarar, samarbeidspartnarar og hardt arbeid. Takk til alle støttespelarar. Under kan du lesa årsmeldinga som vart lagt fram på årsmøtet i slutten av mars. Heile styret, med Hans Bjørn Bakketeig som leiar, vart attvald. . Bildet: Det er vår i Moldova - likevel ventar mange på ein ny vår.
Les meir
Dei nye lokala for Synssenteret er klare for å takast i bruk. Dei fire romma er pussa opp frå golv til tak. Alt er nytt, fint, flott og innbydane. Den 12. april skal snora klippast. -Vi er fylde av ny energi og nytt pågangsmot, seier Tatiana Ghidirimshi, leiar for senteret. . Bildet:  I dag går invitasjonane til opningsfesten ut.
Les meir

Handlingsplan 2016

2016 vert nok eit utfordrande og spennande år for Hjelp Moldova. Synsprosjektet og arbeidet med å utvikla optometrifaget vert hovudaktivitetar. Under finn du handlingsplan for 2016:
Les meir
Jubelen stod i taket på Kongsberg, og sannsynligvis også i Moldovas hovedstad Chisinau, da de mottok den gledelige meldingen fredag: Institutt for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold  har tilsagn om støtte på seks millioner kroner fra det norske Eurasiaprogrammet.

Les meir

Galina Gradinari 60

31. januar 2016 fylde Galina Gradinari 60 år. Dagen vart feira på Ole Bull-kroa på Valestrand saman med gode vener, dotra Victoria og forloveden hennar. Galina har samarbeidd med Hjelp Moldova i alle år frå organisajonen etablerte seg i Moldova tidleg på 1990-talet. Våre beste gratulasjonar til Galina!
Les meir

Politisk uro i Moldova

Hundrevis av demonstrantar tok seg inn i nasjonalforsamlinga i Moldova, etter at dei folkevalde utnemnde ei ny EU-vennleg regjering. Kommunistane boikotta avstemminga. (NRK) Den nye regjeringa vart teken i eid kl 12 tysdag 19. januar. Tidlegare på dagen hadde ministaren for familie, arbeid og sosiale saker underteikna ein avtale med Hjelp Moldova om nye lokale for Synssenteret organisasjonen driv. Det var praktisk talt i tolvte time før han måtte gå av. Meir om dei nye lokala seinare. Bildet: Frå demonstrasjonar utanfor regjeringbygget 29. november i fjor. Demonstrantane har lege i telt i mange månader. 29. november var det demonstrasjonar over heile landet. (Foto: Kåre Ness) Følg lenka under for å sjå NRK sitt innslag om uroa i samband med regjeringsskiftet: Uro i Moldova
Les meir