Logo

Dokumentarfilmen Europas Bakgård vert vist på NRK 2 første gong 15. januar 2013 kl 22.30. I Moldova møter vi Eva, Olia, Olga og Veronica, fire vakre og sterke kvinner. Med humor og sjølvironi strevar dei på kvar sin måte for å overleve i eit land som slit med å kome ut av skuggen av det gamle Sovjet. Ved å bli kjent med desse kvinnene, blir vi kjent med kvardagen i Europas fattigaste land. Bildet: Ida Kleppe har laga spennande film frå Moldova.
Les meir
I etterkant av turen med trailar i november, reiste dr. Tatiana Ghidirimshi på oppdrag til Balti, den nest største byen i Moldova. Her ligg ein stor sentralskule for blinde og svaksynte. Tatiana, som er leiar for Hjelp Moldova sitt Synssenter, hadde med seg sko, skjorter og undertøy til ein del av borna, og uniformsjakker til personalet. Alt var nytt, pent og ubrukt, og vekte svært stor begeistring.
Les meir

Nils Fredrik Nilsen har verken kart eller navigasjon i lastebilen. Etter 40 år som langtransportsjåfør kjenner 65-åringen vegnettet i Europa som si eiga bukselomme. For meg som sidemann og passasjer på heimturen frå Moldova, viste han seg som ein førsteklasses lastebilsjåfør, reiseførar og  guide; med sans for kulinariske spesialitatar undervegs:

- No ska du høre, de e snart tid for en matbit. Nåkken kilometer te, så har vi en hyggelig kafe og grei parkeringsplass. Der ska vi hvile, og der ska vi spise godt før vi tar dagens siste etappe, seier han. Det er sein lunsjtid på dag 1 av heimturen, og vi vi har lagt halvparten av den transylvanske høgsletta i Romania bak oss.


Les meir
Hjelp Moldova har også i år eit Julegåveprosjekt der inntektene går til fem ulike tiltak: Hjelp Moldova sitt arbeid for synshemma, samt fire familiar som treng ei hjelpande hand. Klikk på "Les meir" for å finna ut korleis, kven og kva du støttar gjennom Julegåveprosjektet.
Les meir

Spennande oppgåver ventar

Arbeidet med å sikra utvikling og drift av synssenteret held fram, og er inne i ein spennande fase. Dette er konklusjonen etter at haustturen 2012 er over.  Vi har drøftingar med universitet og sjukehus om kva rolle synssenteret kan spela når det gjeld opplæring og utdanning av augelegar i framtida. Leiar for senteret, Tatiana Ghidirimshi, skal i løpet av kort tid disputera for doktorgrad med tema synshemming og integrering av synshemma. Dette er eit pionerarbeid, ikkje berre i Moldova, men i heile området omfatta av tidlegare Sovjetunionen. Bildet: Hans Bjørn er stolt over Tatiana som har levert doktorgradsarbeidet og er klar til å forsvara avhandlinga.
Les meir

Trailaren parkert og vi tek helg

Nils Fredrik Nilsen er ein veteran i norsk langtransport, og har kjørt langturar i Europa sia 1970-talet. Turen frå Bergen til Chisinau er meir enn 3000 kilometer, og tek om lag fem døgn. I ettermiddag i dag, 3. november, parkerte han bilen og tok helg før returen måndag. Siste oppgåva i Chisinau denne gongen var lossing av eit parti stolar og bord til Ion Crianga universitetet der Galina Gradinari underviser. Bildet: Ein konsentrert trailarsjåfør følgjer med i høgrespegelen medan han ryggar den store trailaren på plass.
Les meir

Trailar, toll og tømming

Torsdag 1. november kom Nils Fredrik Nilsen med meir enn 100 kubikkmeter last i trailaren.  Idet mørket la seg over den moldovske hovudstaden dagen etter, var bilen tom - nesten. Meir enn 30 menn og kvinner tok del i lossing og fordeling av lasset; vel 60 lese-TV og anna optisk utstyr, fleire pallar med splitter nye sjukehusklede og ein del møblar, m.m. Bildet: Trailarsjåfør Nils Fredrik manøvrerer seg bak bilen for å opna dørene for tollinspeksjon. Mørke skyer leverte kraftig morgonregn og traileren måtte parkera i eit sølehav i grusen ved tollstasjonen. Seinare vart det sol og 18 grader pluss.
Les meir
-Eg har som mål at svaksynte i Moldova skal få same rettar og vilkår som svaksynte i Norge. Då må moldovske legar vita kva det vil seia å vera svaksynt, læra moderne diagnoseteknikk, og forstå kva muligheiter den enkelte synshemma  har om han eller ho får dei rette hjelpemiddel.  For mange, kanskje majoriteten av helsepersonell i Moldova, trengst det ei bevisstgjering og haldningsendring for at dei skal skjøna verdien av å integrera og rehabiliera menneske med nedsett funksjonsevne, seier Hans Bjørn Bakketeig. Den 31. oktober heldt Hans Bjørn forelesing på Municipal Universitetssjukehus for ti augespesialistar med dette som tema. Forelesinga var ein del av obligatoriske kurs moldovske legar jamnleg må gjennomgå for å oppretthalda legelisensen. Bildet: Professor Valerij Cousnir (i kvit frakk) introduserte Hans Bjørn til augelegane. 
Les meir

Glede og tårer for nye briller

Francesca Ticu, fire år og i rosa kjole (bildet), ler og ler når ho ser seg sjøl i speilet med briller på. -De har gjort meg til ei gammal dame, skrattar ho, ser og ser, og synest det ho ser er heilt OK. Det vart ein tøff dag på synssenteret denne siste oktoberdagen i 2012.
Les meir

30/10: Oppfølgjing i sør

-Det er gjevande og kjekt å helsa på kollegaer i Sør-Moldova og utveksla erfaringar. Oppfølgjing er ein viktig og naudsynt del av arbeidet vårt. Det inspirerer  og engasjerer, seier Tatiana Ghidirimshi og Hans Bjørn Bakketeig. Legar frå poliklinikkane i sør var mellom dei første som deltok på kursa for personale som arbeider med synshemma, Tysdag denne veka hadde  dei to gjensyn med kollegaer i Comrat og Ceadir - Lunga. I byen Comrat var det også sett av tid til utredningar av to sterkt synshemma jenter; den eine var 12 år gamle Tatiana Urum (bildet) som får seg nye briller neste gong Hans Bjørn kjem til Moldova.
Les meir