Logo

Returordning for gamle briller

Fra tid til annen får vi spørsmål om vi tar imot gamle briller. Ideen er god, og vi er takknemlige for omsorgstanken. Forskjell i styrke mellom høyre og venstre øye kan variere fra person til person. Dermed blir det vanskelig å finne korrekt "arvtaker" til brillen, og i mange tilfeller kan en feil brille skape større vansker enn glede for brukeren. Gjenbruk_w Vi har noen brukte briller på lager, men siden det er tidkrevende og vanskelig å finne rett brille til rett person, må vi dessverre takke nei til videre innsamling av brukte briller. Hans Bjørn Bakketeig