Logo

Senteret akkreditert for 5 nye år!

The Low Vision Center, dvs. synssenteret vårt i Chisinau, er akkreditert for fem nye år. Selve tilsynet ble gjort fredag 10. juli – og var en svært detaljert og omfattende prosess. – De ansatte på senteret hadde gjort et grundig forhåndsarbeid, for her settes det krav til både pasientrettigheter, HMS, hygiene, arkiv- og rapporteringssystem m.m., forteller øyelege Tatiana Ghidirimschi, som er daglig leder ved senteret. Akkredit-tilsyn_3 Fra tilsynsrunden 10. juli. Akkreditering_tilsyn_2  Akkredit_tilsyn_1 Når en bedrift blir akkreditert av et internasjonalt anerkjent akkrediteringsorgan, innebærer dette en grundig bedømming av organisasjonen, deres ledelsessystem og de tekniske fagfeltene. Tillit til prøveresultatene er avgjørende, både for pasientbehandling og testing av utstyr. Akkreditering sikrer at pasienter og regulerende myndigheter vet at de mottar resultater levert av kompetent personell som jobber i trygge omgivelser. En uavhengig vurdering av en bedrifts kompetanse og integritet er viktig for opprettholdelse av god kvalitet på tjenestene som leveres. Akkreditering innvilges for en periode på fem år. – Det er gledelig at vi igjen oppfyller kravene, og at senteret blir anerkjent som medisinsk institusjon, sier Hans Bjørn Bakketeig, prosjektansvarlig for syn. Det medfører at vi fortsatt kan søke om tilskudd fra det offentlige via medisinsk forsikring. Den økonomiske situasjonen vår er dårlig, så vi trenger all den støtten vi kan få. Certificat Acreditare LOW VISION Sertifikatet ble undertegnet 27. juli og gjelder for 5 år. Tekst: Ingunn E. Bakketeig Foto: The Low Vision Center