Logo

Takk for støtten til julegaveprosjektet

Vi retter en stor takk til alle som bidro til Hjelp Moldovas julegaveprosjekt 2020. Det kom inn ca. 35 000,- kroner. Pengene kommer godt med for å hjelpe de synshemmede og fattige familiene vi har kontakt med i Moldova. Dr. Tatiana Ghidirimschi har allerede vært i kontakt med noen av familiene som får hjelp. Vi tar sikte på å få besøkt alle familiene når covid-19-situasjonen blir enklere. Nå håper vi på en snarlig vaksinering begge steder.   for styret i Hjelp Moldova Ingunn E. Bakketeig