Logo

Årsmøte i Hjelp Moldova 6. mai

Årsmøte i Hjelp Moldova avholdes 6. mai 2021 klokken 18.00. Grunnet koronasituasjonen blir møtet arrangert digitalt med påmelding.     SAKSLISTE
  • Styrets årsrapport 2020
  • Regnskap for 2020
  • Handlingsprogram 2021
  • Medlemskontingent
  • Innkomne forslag
  • Valg
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til jar-aadl@online.no innen 29. april 2021. Disse står på valg i år:
  • Jarle Ådlandsvik, leder
  • Hans Bjørn Bakketeig, styremedlem
  • Jan Eide, styremedlem
  • Ingunn E. Bakketeig, vara til styret
Alle med betalt kontingent har stemmerett. Faste givere har status som medlemmer. Medlemskontingenten er kr 200,- og kan betales til kontonr. 3626 07 23590. Vil du delta på årsmøtet kan du melde deg på til jar-aadl@online.no innen 5. mai, så vil du få tilsendt link til pålogging. Vedlegg:   Jarle Ådlandsvik leder