Logo

Takk til Grieg Foundation

Grieg Foundation har vært en svært viktig støttespiller for oss i tolv år. Nå hjelper de oss igjen, denne gang med hele 370 000 kroner! Støtten Hjelp Moldova har fått gjennom alle disse årene har gjort at vi har kunnet drive senteret for synshemmede som vi har i Chisinau, Moldovas hovedstad. Synssenteret behandler årlig ca. tusen personer. Med spesialhjelpemiddel kan blinde og svaksynte få skolegang, utdanning og muligheter til å ta del i aktivt liv. Denne gang er støtten viktigere enn noen gang. Covid-19-pandemien gjør at også Moldova er i en vanskelig situasjon og dermed har mindre mulighet til å hjelpe de synshemmede. Jente-med-lese-tv_w Bidraget fra Grieg Foundation gjør også at Hjelp Moldova kan ta aktivt del i utdanningen av optometrister og til utvikling av medisinske tjenester i landet. Det første kullet optometrister går nå ut etter fire års studier. I dag dekker den moldovske stat ca. 25 prosent av driftskostnadene til senteret og innkjøp av noen synshjelpemiddel. Målet er at staten på sikt skal overta hele ansvaret for senteret. Takk igjen til GF som hjelper oss til å kunne gjøre en endring for både enkeltpersoner og lokalsamfunn. Hans Bjørn og Ingunn Bakketeig