Logo

Ny styresamansetning

Etter årsmøtet i Hjelp Moldova er den nye styret førebels sett saman slik:

Leiar: Jarle Ådlandsvik

Nestleiar: Heidi Kleiven (ny)
Kasserar: Sveinung Mo (ny)
Styremedlem: Nils Fredrik Nilsen
Styremedlem: Heine Oen

Varamedlem: Maria Abusdal Tveit
Varamedlem: Vidar Fløysand (ny)

Styremedlem Heine Oen og varamedlem Maria Abusdal Tveit, var ikkje på val, men har i etterkant av årsmøtet gitt melding om at dei ønskjer å trekkja seg frå styret.

Det vil verta innkalla til omframt årsmøte for å velja nye styremedlemmer for dei som ønskjer å trekka seg.