Logo

Flyktningstrøm fra Ukraina

Strømmen av flyktninger fra Ukraina til Moldova er stadig økende. Moldovske medier melder om totalt 112 000 flyktninger som er kommet siden krigens utbrudd. Av disse er det 51 000, hvorav 19 000 barn, som velger å bli i Moldova. Resten velger å reise til den rumenske grenser for så å dra videre til venner og bekjente i hele Europa.

Teltleir for flyktninger

Hjelp Moldova har fått ny oppdatert informasjon over behovet i flyktningleirene. Etter hvert som antall flyktninger stiger, blir behovet for senger, sengetøy, tepper, vann og mat større. Store mengder klær er ikke førsteprioritet. Nå som gradestokken kryper nedover, gjelder det å ha en seng og noe varmt å krype under.

Det er satt opp matstasjoner i leirene. Der serveres både mat og drikke. En varm kopp suppe eller melk gir både væske og varme i kroppen.

Tross vanskelige omstendigheter i de ukrainske flyktningleirene, meldes det om gleden av å ta imot et nyfødt barn. En ukrainsk kvinne fødte i dag en gutt på ca 3,5 kg. I flyktningleiren er det stor overvekt av kvinner og barn. Det er forventet flere fødsler i dagene som kommer.

Foto: Pro-TV Moldova