Logo

Prosjekt synshjelp

Hjelp Moldova sin hovudaktivitet dei siste tolv åra har vore Prosjekt synshjelp: Visjonen er å rehabilitere og integrere alle synshemma slik at dei kan delta i sosialt liv; skule, arbeid, heim og fritid.  
 • har etablert eit nasjonalt kompetansesenter for synshemma i hovudstaden
 • driv opplæring av legar, pedagogar og administratorar i heile landet
 • diagnostiserer synshemma
 • utstyrer alle sjukehusa i Moldova med naudsynt utstyr for behandling av synshemma
 • introduserer moderne augekirurgi på landets sjukehus
 • er i gang med å utvikle optometri som ein del av universitetsutdanninga
 • samarbeider med FN om synshemma barn i Transnistria
 • samarbeider med Norlam om synstesting av innsatte i fengsel
Andre prosjekt:
 • rehabilitering av "Mor og barn"-sjukehuset
 • rehabilitering av barneheim nr. 74 for multifunksjonshemma
 • vatn til landsbyen Voinova
 • hjelp til fattige familiar og tuberkoloseramma
 • fjernadopsjon/støtteprosjekt/julegåveprosjekt
 • fyringsanlegg og nytt tak til blindeskule