Logo

Kjøp julegåve med meining

Også denne jula kan du kjøpa Julegåvekort frå Hjelp Moldova. Pengane frå salet går uavkorta til fem vanskelegstilde familiar. Du kan lesa meir om familiane ved å klikka på lenka: 2013 11 24 Julegåveprosjekt Om familiane Her er lenke til sjølve gåvekortet: 2013 11 24 Julegåvekort 2013 Kortet kan du enten printa ut sjøl, eller få fritt tilsendt på pent papir. Trykk på "Les meir" knappen for å finna ut korleis du handlar:   Du kan kjøpa så mange gåvekort du vil for ein sum du sjøl bestemmer. Kjøpesummen set du inn på Hjelp Moldova sin konto: 3626 07 23590 Merk giroen “Julegåve”. (Adresse: Hjelp Moldova: Astrid Daae Kristiansen, Sandneslia 4, 5981 Masfjordnes).   Du kan printa ut korta sjølv, eller bestilla dei på glansa papir frå Irmelin Bjerring Hansen; sjå adresse/telefon under. Korta skriv du på og gir til slekt eller venner som alternativ til ei vanleg julegåve.   Bestilling av kort: Enten på e-post:  irmelin1972@yahoo.no, eller ring til Irmelin: 977 95 388 eller send brev med bestilling til:  Irmelin Bjerring Hansen, Lilletveitåsen 33, 5228 Nesttun. Hugs å opplysa om  adressa di! Ta gjerne kontakt om du lurer på noko. Beste helsing Åse Hundvin/Hjelp Moldova Tlf 416 34 670