Logo

RadiOs: Intervju med Hans Bjørn

RadiOs sende 15. januar intervju med Hans Bjørn Bakketeig, leiar for Hjelp Moldova. Lytt til opptaket ved å følgja lenka: https://soundcloud.com/tags/synshemminger

2013 12 18 Oftalmologen med TG og HBB på kontoret Hans Bjørn Bakketeig og Tatiana Ghidirimshi i samtale med augelegen i ein barnehage i Tiraspol, hovudstaden i Transnistria. Aktivitetane her er eit samarbeid med FN/UNDP .

2013 12 15 Pavel, Maria og Hans Bjørn JulegåvepengarHans Bjørn på besök hjå Maria og multifunksjonshemma Pavel Stefirta. Familien Stefirta nyt godt av midlane som kjem inn gjennom julegåveprosjektet.

2013 05 22 Gut 2 med mor og HBB vanskeleg kasusKlassisk situasjon for Hans Bjørn i Moldova; synsundersøking av barn. Hans Bjørn og Tatiana Ghidirimshi har undersøkt meir enn 7000 born i Moldova og gitt dei aller fleste av desse hjelpemiddel; mest briller, men også leseTV, luper og anna.

Tekst og foto: Kåre Ness