Logo

En fantastisk start på 2014

For at vi skal kunne arbeide videre i Moldova er vi avhengige av gode samarbeidspartnere. Dette har vi virkelig fått innfridd den siste måneden - totalsum cirka 2 millioner NOK. På nyåret fikk vi melding fra Anne Jervell, styreleder i Norges Optikerforbund, med lovnad om 50 000,- kr fra Norges Optikerforbund og 50 000,- kr fra Synsinformasjon øremerket optometriutdanningen vår ved medisinsk universitet i Chisinau. Da Hans Bjørn Bakketeig kom hjem fra Moldova mandag ettermiddag (10. februar) var gleden stor da det lå brev i postkassen fra Grieg Foundation med følgende ordlyd: Støtte til nasjonalt senter for synshemmede i Moldova Takk for søknadsbrev av 29.11.13 med forespørsel om fortsatt bidrag til arbeidet som gjøres for synshemmede i Moldova. Søknaden har nå vært behandlet i Grieg Foundations styre, og vi har gleden av å meddele at vår stiftelse ønsker å bidra med:  NOK 300 000,-. Det er et meget godt og viktig arbeid som gjøres og vi ønsker lykke til videre. Beløpet vil bli overført til konto nr. 3626.07.23590 som oppgitt i søknaden, i løpet av februar. Vennlig hilsen GRIEG FOUNDATION Per Grieg sr. Hans Bjørn kommenterer og takker for støtten Grieg Foundation har gitt Hjelp Moldova de fem siste årene. Denne støtten har gjort det mulig å gjennomføre arbeidet vårt ved synssenteret i Chisinau. Tirsdag 11. februar kom det et nytt brev – denne gang fra Det Kongelige Utenriksdepartement, datert 07.02.14: Tildelingsbrev – tilleggsbevilgning Utenriksdepartementet har besluttet å innvilge et tilskudd på inntil NOK 1,59 mill. til Hjelp Moldova til tiltaket ”Capacity building in assistance to visually impaired” i perioden 2013-2015 / Etablering av optometri som profesjon vil være et vesentlig bidrag til primærhelsetjenesten i Moldova. Videre nevnes samarbeidet med universitetet og myndighetene i Moldova samt den frivillige innsatsen som Norges Optikerforbund vil yte. Tusen takk! Hjelp Moldova v/ Hans Bjørn Bakketeig takker ovennevnte samarbeidspartnere for god og uvurderlig støtte til våre prosjekter i Moldova. Det er fantastisk at arbeidet vårt blir sett og verdsatt, og dette gjør at vi kan ta tak i nye - og videreføre allerede eksisterende prosjekter. Stor takk må også sendes Knut Vidar Garlid for pengegaver i forbindelse med feiring av 50-årsdagen hans i slutten av januar.