Logo

Øyelege Jan Askvik om sin Moldova-tur nr elleve

Den siste novemberuken då tilbrakte jeg mitt ellevte ukesopphold i Moldova. Denne gangen besøkte jeg de to universitetsklinikkene i Cishinau, samt to andre sykehusavdelinger i og utenfor Cishinau. Selv opererte jeg lite denne gangen, men sto for supervisjon og veiledning. Ved den ene universitetsklinikken kunne jeg observere at nær sagt alt utstyr på operasjons avsnittet var donert via Hjelp Moldova. Bildet: Jan Askvik er imponert over Tatiana Ghidirimshi sin innsats. Her var to operasjonsmikroskop, tre fakomaskiner, to autoklaver for sterilisering av utstyr, samt uendelig mange kirurgiske instrumenter. 2014 12 03 Klar til operasjon

Jans moldovske kollega, kirurg Vitalie Cusnir gjør seg klar til operasjon. Dr Tatiana Ghidirimshi ser til at pasienten har det bra. Jan selv har inntatt rollen som fotograf!

Det var en sterk opplevelse å se at moderne kriurgisk teknikk nå er ren rutine for svært mange av Moldovas øyeleger, spesielt når jeg tenker tilbake på mange opphold med tidkrevende opplæring av de samme legene. Alle stedene fant jeg kirurgisk utstyr med norsk opprinnelse, donert fra norske sykehusavdelinger og privatpraktiserende øyeleger. Brukt kirurgisk utstyr er ikke salgbart i Vest Europa i våre dager, selv om det er fullt ut brukbart utstyr. Rundt omkring i Moldova er det i dag utplassert mer enn 20 fakomaskiner med tilhørende moderne kirurgiske instrumenter, som gjør det mulig å utføre operasjoner for grå stær med moderne teknikk. Pasientene får derved bedre resultater, og fremfor alt mye raskere rehabiliteringstid. De fleste pasientene kan gjenoppta sine daglige gjøremål etter noen få dager, og de fleste oppnår raskt en tilfredsstillende synsfunksjon. Vår innsats har virket: Moderne kirurgisk teknikk er nå hverdagskost – uten vår bistand hadde det ikke vært mulig. En stor takk rettes til alle mine norske øyelegekollegaer, som i stor grad har hatt meg og Hjelp Moldova i tankene når ”gammelt” utstyr skal skiftes ut: Utstyr som har uvurderlig stor nytteverdi i dagens moldovske helsevesen og øyehelsetjeneste. 2012 12 03 Unge Cusnir og Tatiana

Operasjonen er i gang. Vitalie operer og Tatiana følger med i mikroskopet.

Jeg glemmer aldri førsteinntrykket fra mars 2004. Den gang hadde jeg vansker med å ta inn over meg de elendige forholdene jeg var vitne til på sykehusavdelingene i et land på vårt eget kontinent: Europa. Min kone har fortalt meg at jeg ringte hjem og beskrev med skjelvende stemme om mine sjokkerende inntrykk og opplevelser. ”Dette hjelpearbeidet må jeg ganske enkelt bare fortsette med”, sa jeg den gang. Siden har det blitt årlige ukesturer til Moldova. Oftest har det vært strevsomme arbeidsdager med vanskelige operasjoner, utfordrende opplæringssituasjoner, og mange ”tunge” stunder. Men arbeidet har gitt resultater, og vennskapsbånd har blitt knyttet. Gleden over å se at hjelp til selvhjelp har fungert så bra, kan vanskelig beskrives med ord. 2014 Bilde 4 Jan Askvik underviser moldovske augelegar

Jan Askvik foreleser for moldovske kollegaer. Tatiana (til høgre) er tolk. (Foto: Kåre Ness)

Den siste dagen tilbrakte jeg sammen med Tatiana Ghidrimschi på Kompetansesenteret for ”Low Vision”. Hun er en kunnskapsrik kvinne med stor arbeidskapasitet og sterkt engasjement for de svaksynte. Det er imponerende å se resultatene av hennes arbeid disse årene, i tillegg har hun forsvart sin doktorgrad. Ekstra hyggelig er det å være en del av Bergen Øyelegesenter, som finansierte driften av senteret de første årene. Sammen diskuterte vi det som har vært, situasjonen i dag, og fremtidsplaner. Vi var enige om at neste skritt på veien må være å prøve å etablere et screeningprogram for diabetikere i Moldova. Altfor mange av dem blir fortsatt blinde fordi det ikke er kapasitet og tilstrekkelig utstyr til å utføre forebyggende laserbehandling (den ene lasermaskinen er brutt sammen, og kan ikke repareres). Dette vil vi samarbeide videre med i årene som kommer. I dag er det sjeldent at nordmenn med diabetes blir blinde, nettopp fordi vi i flere tiår har hatt et omfattende screeningssystem, som fanger opp de som trenger behandling med laser for å unngå alvorlige komplikasjoner og i verste fall blindhet. 2014 12 03 Jan opererer (Gammalt foto)

Jan operer under et tidligere besøk. (Foto: Kåre Ness)

Hans Bjørns innsats er velkjent og uvurderlig. Hans kompetanse, arbeidskapasitet og medmenneskelige evner har gjort det mulig å knytte de rette kontaktene, få gjennomslag for sine ideer, og fullføre prosjekter. Den positive utviklingen vi har vært vitne til, hadde ikke vært gjennomførbar uten hans innsats. Hadde ikke vi vært barndomskamerater fra Moberg på Os, så hadde ikke jeg vært en del av denne hjelpeorganisasjonen. Takk til Hans Bjørn, som lokket meg med på første tur for mer enn ti år siden. Det har naturligvis kostet meg svært mye å ta så mye fri fra min egen private praksis her i Bergen. Men opplevelsen av å ha vært en del av Hjelp Moldova, som har bidratt så sterkt til den positive utviklingen innen øyemedisinen i Moldova, kan ganske enkelt ikke måles i penger. Som Øverland så treffende sa det: ”Der er en lykke i livet som ikke vendes til lede: Det at du gleder en annen, det er den eneste glede”. Øyelege Jan Askvik, Bergen Øyelegesenter