Logo

Jarle Ådlandsvik ny leiar

Jarle Ådlandsvik er vald til ny leiar i Hjelp Moldova. Jarle overtek etter Kåre Ness som går ut av styret saman med Tonje Stølsnes Faanes. Nye styremedlemmer er Ingunn Bakketeig og Jorunn Indrefjord.    Bildet: Jarle Ådlandsvik er ny leiar i Hjelp Moldova . 2018 04 08 Jarle Åse og Astrid

Den nye leiaren saman med Astrid Daae og Åse Hundvin i valnemnda.

Lukke til med leiarververvet for Jarle og styreverva for Ingunn og Jorunn! . Tekst og foto: Kåre Ness